Ενημέρωση

Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Αναλυτικά οι πίνακες για τις ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων σε όλη την Ελλάδα

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ οι ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων. Δείτε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των...