Ο δικηγόρος απαντά Προτεινόμενο

Η δικηγόρος του Juniorsclub απαντά σχετικά με τον νέο νόμο για το «bullying»

bullyng.juniorsclub

Η κα Ευτυχία, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, έθεσε στην δικηγόρο του juniorsclub.gr, Δώρα Ασημακοπούλου, το συγκεκριμένο θέμα: “Ενημερώστε μας για τον νέο νόμο που αφορά το bullying”

dora.asimakopoulouΔώρα Ασημακοπούλου, Δικηγόρος

Η διάταξη αναφέρει:

Το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα και ο τίτλος του αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 312. Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά.

Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκωση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην εξουσία του ο υπόχρεος για την επιμέλειά του επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται αιτία να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματικής ή ψυχικής τους υγείας.

Ο νέος αυτός νόμος τροποποιεί το ισχύον άρθρο 312 ΠΚ, το οποίο αναφέρεται μόνον στην πρόκληση σωματικής κάκωσης ή βλάβης της υγείας ανήλικου προσώπου, διευρύνοντας τις εφαρμογή του και σε περιστατικά πέραν της σωματικής βλάβης, ήτοι σε οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία μπορεί να προξενήσει βλάβη και στην ψυχική υγεία ενός ανήλικου ατόμου, θέλοντας να συμπεριλάβει και περιστατικά «bullying», τα οποία ο νόμος μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζει ως ποινικά κολάσιμες πράξεις, με αποτέλεσμα να μένουν ατιμώρητοι αυτοί που προξενούν με την συμπεριφορά τους ψυχικές βλάβες σε ανηλίκους.