Εκπαίδευση

Φίλοι ή Συγγενείς επιλέγονται για ιδιαίτερα μαθήματα από έναν στους πέντε γονείς

lessons.juniorsclub

Η φήμη πως το ιδιαίτερο μάθημα αποτελεί πολυτέλεια για τους όχι και τόσο οικονομικά ευκατάστατους γονείς καταρρίπτεται.

Το αυξημένο κόστος των ιδιαιτέρων μαθημάτων, η ποιότητα από τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και ο βαθμός της φοροδιαφυγής που προκύπτει από τη μη έκδοση αποδείξεων, καταδεικνύονται στην πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την PALMOS ANALYSIS για λογαριασμό του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής.

idiaitero.juniorsclub

Με βάση την αναλυτική έρευνα το 22% των μαθητών του Λυκείου που προτιμούν να κάνουν μαθήματα κατ’οίκον επιλέγουν για δάσκαλο κάποιον συγγενή ή φίλο τους, το 11% καθηγητή δημόσιου σχολείου και το 3% κάποιον φοιτητή. Χωρίς να παραληφθεί ο παράγοντας της πολλαπλής επιλογής, το 80% δήλωσε πως κάνει ιδιαίτερα μαθήματα με ιδιώτη καθηγητή.

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αλλά και τις αναλύσεις των στοιχείων που κάνουν οι Φροντιστές, από τους 121.000 μαθητές που κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα ο 1 στους 3 (περισσότεροι από 40.000), επιλέγουν για ενισχυτική διδασκαλία πρόσωπα χωρίς εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, τεχνογνωσία, αλλά και πιστοποίηση των προσόντων τους.

Στο Γυμνάσιο (όπου οι απαιτήσεις είναι ηπιότερες και οι στόχοι λιγότερο πιεστικοί), η πλειοψηφία των μαθητών που έχουν εξωσχολική υποστήριξη καταφεύγουν σε ιδιαίτερα μαθήματα (57% έναντι 35% που απευθύνονται σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης).

Αντίθετα, στο Λύκειο το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών στρέφεται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης (61% έναντι 27% στα ιδιαίτερα) ενώ 11% των μαθητών του Λυκείου που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, επιλέγουν να συνεργαστούν με κάποιο καθηγητή Δημόσιου Σχολείου.

mathimata.juniorsclub

Τα ιδιαίτερα εμφανίζονται να επικρατούν εντονότερα στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου υστερεί σχετικά η διείσδυση των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.

Καταρρίπτεται η άποψη που παρουσιάζει το ιδιαίτερο μάθημα να αποτελεί προνόμιο των εισοδηματικά ισχυρών ομάδων του πληθυσμού, καθώς το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης παρουσιάζει σχετικά ομοιόμορφη διείσδυση στις διάφορες εισοδηματικές ομάδες.

Στην ανάλυση των στοιχείων υπολογίζεται ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών που αντιστοιχεί στα ιδιαίτερα μαθήματα Μέσης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα φτάνει τα 280 εκατομμύρια ευρώ.

Η φοροδιαφυγή στο χώρο των ιδιαιτέρων μαθημάτων είναι εξαιρετικά υψηλή, καθώς το 46% παραδέχεται ότι δεν λαμβάνει καμιά απόδειξη για τις δαπάνες ιδιαιτέρων μαθημάτων και μόνο το 35% ισχυρίζεται ότι λαμβάνει αποδείξεις.

Την ίδια ώρα στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης με μόλις το 7% να παραδέχεται ότι δεν κόβει αποδείξεις ο κύκλος εργασιών φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ.

1371647411rota.juniorsclub

Όσον αφορά στο κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων τα κοστολογικά στοιχεία που καταγράφονται στην έρευνα για τα μαθήματα κατ’οίον δείχνουν ότι στην συγκεκριμένη αγορά υπάρχει μεγάλο εύρος προσφερόμενων ωριαίων αμοιβών από 3,5 μέχρι και 60 ευρώ

Το κόστος ανά ώρα σε ετήσια βάση για τα ιδιαίτερα μαθήματα ανέρχεται στα 497 ευρώ τη στιγμή που για τα Φροντιστήρια είναι στα 258 ευρώ.

Η έλλειψη οικονομικών πόρων αποτελεί από τους κυριότερους λόγους για την έλλειψη εξωσχολικής υποστήριξης στο Λύκειο στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το παραπάνω εύρημα καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την υιοθέτηση από την Πολιτεία μέτρων στήριξης των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων και δημιουργίας συνθηκών ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Tο voucher εξωσχολικής υποστήριξης, κρίνεται ως θετικό μέτρο από το 86% των γονέων και από των σύνολο σχεδόν (97%) των πιο ανίσχυρων οικονομικά.

Εν κατακλείδι, συμπεραίνεται “Οι γονείς που επιλέγουν τα ιδιαίτερα μαθήματα για την εξωσχολική υποστήριξη των παιδιών τους, δηλώνουν ότι ο κύριος λόγος που κάνουν αυτήν την επιλογή είναι γιατί θεωρούν ότι έτσι ο μαθητής θα έχει συνολικότερη και πιο αποτελεσματική κάλυψη των μαθησιακών αναγκών του. Ακόμα κι αν πληρώνουν υπερδιπλάσια κόστη ανά εβδομαδιαία ώρα σε ετήσια βάση σε σχέση με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω”.

Ωστόσο, στην ίδια έρευνα, όταν καλούνται να αξιολογήσουν την συμβολή των ιδιαιτέρων μαθημάτων στην απόδοση του μαθητή, δίνουν την ίδια αξιολόγηση με την αντίστοιχη των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης