Κοινωνία

10χρονο αυτιστικό παιδί «κόπηκε» από το δημόσιο βοήθημα

eee_607_408_577_324

Από την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι αξιολογήσεις που αφορούν την αναπηρία δεν διενεργούνται από λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, αλλά από τα Κέντρα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του ύστερα από σημερινά δημοσιεύματα στον Τύπο, σε σχέση με την ακύρωση από το Διοικητικό Δικαστήριο της απόφασης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για απόρριψη αιτήματος παιδιού 10 ετών με αυτιστικά χαρακτηριστικά για στήριξη από το Δημόσιο Βοήθημα.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι οι σοβαρότατες αδυναμίες της περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα το ότι δεν παρείχε στους Λειτουργούς τα αναγκαία εργαλεία και δεν περιείχε τις κατάλληλες διατάξεις για την ορθή αξιολόγηση της αναπηρίας, ήταν πολύ καλά γνωστές για πολλά χρόνια.

Προστίθεται ότι είναι γι’ αυτούς τους λόγους που μία από τις πρώτες πολιτικές πράξεις ευθύνης της παρούσας Κυβέρνησης ήταν η απόφαση για τη συνολική μεταρρύθμιση του κράτους προνοίας, με πρώτο βήμα την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το οποίο αντικατέστησε το Δημόσιο Βοήθημα, παρέχοντας σημαντικά διευρυμένη κάλυψη σε νέες ομάδες πολιτών και εισάγοντας αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για την παροχή αυτών των επιδομάτων.

Από την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αναφέρει η ανακοίνωση, οι αξιολογήσεις που αφορούν την αναπηρία δεν διενεργούνται από Λειτουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι εξάλλου δεν έχουν αυτού του είδους την κατάρτιση, αλλά από τα Κέντρα Αξιολόγησης της Αναπηρίας, τα οποία λειτουργούν βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, από γιατρούς της ειδικότητας που αφορά η αναπηρία που αξιολογείται.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, εντάχθηκαν από το 2015 ως δικαιούχοι ΕΕΕ και όλα τα άτομα με μέτρια νοητική αναπηρία, επιπλέον της σοβαρής και ολικής αναπηρίας που μέχρι τότε δικαιούνταν στήριξης από το ΕΕΕ, ώστε να περιληφθούν και όλες οι μορφές διαταραχής του αυτιστικού φάσματος. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο παιδί στο οποίο αφορούν τα δημοσιεύματα είναι δικαιούχο ΕΕΕ από το 2016 βάσει αυτών των διατάξεων της νέας νομοθεσίας.

«Είναι βάσει των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων που, τώρα, τόσο το συγκεκριμένο 14χρονο, πλέον, παιδί αλλά και κάθε παιδί με παρόμοια χαρακτηριστικά ή και κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να έχει τη στήριξη που χρειάζεται από το Κράτος, όχι μόνο με χρηματικά επιδόματα που παρέχονται αλλά και μέσω της παροχής σημαντικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα προς τα άτομα με αναπηρία» καταλήγει η ανακοίνωση.