Μείωση για την Ελλάδα, έχουμε σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, στο trafficking, αφού  το 2014 καταγράφηκαν 36 περιπτώσεις, το 2018 αυτές υποχώρησαν σε 28 «πλην όμως το συντριπτικό ποσοστό του 78,43% αφορούσε σε θύματα τις Γυναίκες»

4fcfd298-8b10-483c-978d-58b4cdbab12d

Πώς ορίστηκε η παγκόμια ημέρα για την Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών