Αλλαγές στην ώρα σίτισης για τα Δημοτικά Σχολεία

Τροποποιήσεις που αφορούν την ώρα σίτισης στα Δημοτικά Σχολεία, η οποία θα ονομάζεται πλέον βιωματική δραστηριότητα υγιεινής διατροφής, φέρνει το ΠΔ 79/2017. Συγκεκριμένα.

Οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Στην παρ. 16, οι λέξεις «Χρόνος μετάβασης στην αίθουσα σίτισης» αντικαθίσταται από τη λέξη «Διάλειμμα» και οι λέξεις «Σίτιση – Χαλάρωση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής».

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου και, σύμφωνα με σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθιερώνεται ως διακριτό μέρος του προγράμματος αυτού η «Βιωματική Δραστηριότητα Υγιεινής Διατροφής», η οποία, με την κατάλληλη παιδαγωγική υποστήριξη, φιλοδοξεί αφενός να βοηθήσει στην ανάπτυξη υγιών διατροφικών συνηθειών των παιδιών, απαραίτητων για την ατομική ανάπτυξη και υγεία τους, και αφετέρου να συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

ια) Η περίπτ. ια΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «ια) Κατά το 1o δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει και αποφασίζει τον σχεδιασμό της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής των μαθητών που θα εγγραφούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.»

ιβ) Η περίπτ. ιβ΄ της παρ. 16 αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) Η διδακτική ώρα της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής ανατίθεται κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη 2η διδακτική ώρα (14.15-15.00) του Ολοήμερου Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου και του υπευθύνου του Ολοήμερου Προγράμματος, στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία της Βιωματικής Δραστηριότητας Υγιεινής Διατροφής, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των λειτουργούντων τμημάτων της 2ης διδακτικής ώρας (14.15-15.00) του Ολοήμερου Προγράμματος.»

 

 

 

 

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ίσως σας ενδιαφέρουν