Εκπαίδευση

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Το ίδρυμα εκπέμπει SOS – Τι θα γίνει με τους 30.000 φοιτητές;

anoixto-panepistimio-juniorsclub.gr
Μία ακόμα «βόμβα» έσκασε στην εκπαιδευτική κοινότητα αυτή τη φορά  από  την Πάτρα και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Το Ιδρυμα εκπέμπει SOS, όπως άλλωστε και τα περισσότερα Πανεπιστήμια απειλώντας να βάλει «λουκέτο» καθώς δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να «τιναχθούν στον αέρα» οι εξ αποστάσεως  σπουδές 30.000 φοιτητών.

Αιτία το θέμα που έχει προκύψει με το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα με τους 177 υπαλλήλους με συμβάσεις έργου χρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου κάνει λόγο για πλήρη κατάρρευση του Ιδρύματος σε περίπτωση που οι υπάλληλοι αποχωρήσουν! Η σημερινή διοίκηση ρίχνει το φταίξιμο στην προηγούμενη διοίκηση.

Στην Αθήνα και στο γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού Σίας Αναγνωστοπούλου, αρμόδιας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει σημάνει συναγερμός καθώς το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από τη λειτουργία του το 1999 δεν έχει φθάσει σε αυτό το σημείο.

Από το Πανεπιστήμιο υπογραμμίζουν ότι «Το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου ανέρχεται στα 225 άτομα, εκ των οποίων οι 8 είναι μόνιμοι υπάλληλοι, 40 ΙΔΑΧ και 177 υπάλληλοι με συμβάσεις έργου. Οι υπάλληλοι της τελευταίας κατηγορίας αμείβονται μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-13, του οποίου το φυσικό αντικείμενο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2015. Είναι προφανές ότι ενδεχόμενη αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών θα οδηγούσε το Ίδρυμα σε πλήρη κατάρρευση».

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή, τονίζει ότι «μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, με κατάπληξη διαπίστωσε ότι καμία διαδικασία δεν είχε κινηθεί, σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Και είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν ευθύνες της προηγούμενης Διοίκησης, πολύ περισσότερο στο μέτρο που ήταν γνωστό ότι δεν προβλεπόταν η συνέχιση της απασχόλησης των συμβασιούχων στο πλαίσιο του νέου χρηματοδοτούμενου προγράμματος».

Σήμερα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο οι ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές είναι 16.369 και οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές 15.458. Συνολικά μέχρι τώρα έχουν αποφοιτήσει από το ΕΑΠ 27.770 άτομα. Στο διοικητικό προσωπικό υπηρετούν: α) Μόνιμοι (ΑΣΕΠ):

Κάθε χρόνο 60.000 – 70.000 νέοι και νέες απολυτηριούχοι λυκείου και πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καταθέτουν από 1 Νοεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής σε κάποιο από τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

Στο ΕΑΠ η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, ενώ η επιλογή των φοιτητών γίνεται με δημόσια και ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση). Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής μόνο για ένα πρόγραμμα. Αν κάποιος υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις, στον έλεγχο που θα γίνει θα απορριφθεί, ακόμα και αν μετά την ηλεκτρονική κατάταξη βρίσκεται μεταξύ των προσωρινώς επιλεγέντων. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με δημόσια και ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία (κλήρωση), η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στα γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα.

Το ΕΑΠ παρέχει πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (masters), διδακτορικά διπλώματα, πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων.

Συγκεκριμένα:
Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τουλάχιστον 12 θεματικών ενοτήτων.

Η εγγραφή των φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον θεματικών ενοτήτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τα πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης απονέμονται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει από 1 έως 11 θεματικές ενότητες.

Τα πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμονται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο ΕΑΠ για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θεματικών ενοτήτων παρέχονται σε φοιτητές του ΕΑΠ ύστερα από αίτησή τους και δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν κάποιο από τα προγράμματα σπουδών, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες θεματικές ενότητες.

Εφέτος πάντως λόγω των γενικότερων οικονομικών προβλημάτων  έγινε μείωση διδάκτρων, ( από 500 έως και 650 ευρώ) όπως άλλωστε το ζητούσαν οι φοιτητές.

Το ΕΑΠ, για τη λειτουργία του οποίου ψηφίστηκε ο Νόμος 2552   το 1997 , επί υπουργίας Γεράσιμου Αρσένη αν και είχε προλειάνει το έδαφος ο προηγούμενος υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, ήλθε να καλύψει  την ανάγκη στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας, όπως εξάλλου έγινε και με Ανοικτά Πανεπιστήμια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, τα οποία άρχισαν να ιδρύονται από τη δεκαετία του ’70 και σήμερα απορροφούν εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές (λ.χ. το Α.Π. της Μεγάλης Βρετανίας έχει 250.000 φοιτητές, το Α.Π. της Ισπανίας 150.000, της Γερμανίας 70.000 κ.ο.κ.).

Σε ανακοίνωσή το «Ποτάμι» τονίζει: «Ενώ στις προγραμματικές δηλώσεις η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δια στόματος της Αναπληρώτριας Υπουργού κας Αναγνωστοπούλου εξήγγειλε με περίσσεια ευκολία και προχειρότητα την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και την πρόσληψη νέου ακαδημαϊκού προσωπικού, μάλλον ξέχασε κάτι…

Ξέχασε, ή ακόμη χειρότερα δε γνωρίζει, ότι αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα η λειτουργία του ΕΑΠ καθώς σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο ίδρυμα πληρώνεται μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα οποία λήγουν σε λίγες ημέρες και ακόμη δεν έχει βρεθεί εναλλακτική λύση.

Καλούμε το Υπουργείο να εξασφαλίσει χρηματοδοτικές λύσεις με σκοπό την επάρκεια σε διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό για το ΕΑΠ προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του και να μη διαταραχθούν οι σπουδές περί των 30.000 φοιτητών.

Το Ποτάμι στηρίζει τον θεσμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου και με συνεχείς ανακοινώσεις και ερωτήσεις στη Βουλή έχει αναδείξει το πολύ μεγάλο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και της οικονομικής ασφυξίας των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μια κατάσταση για την οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όλους αυτούς τους 8 μήνες είναι απλός παρατηρητής».