Αθλητισμός

Αθλητισμός Εκπαίδευση

Τροποποίηση του τρόπου διεξαγωγής και των διαδικασιών των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ελλάδας-Κύπρου

Οι έδρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ανωτέρω αγώνων δύναται να τροποποιούνται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ. λαμβάνοντας υπόψη τα...