Περιβάλλον

Juniors Ecoreporters

Το 53ο ΓΕΛ Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Athens Eco Schools (Βερολίνο-Αθήνα)

Το 53ο ΓΕΛ Αθηνών συμμετέχει από φέτος, μαζί με άλλα σχολεία, στην υλοποίηση του καινοτόμου Προγράμματος «Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος και στην...