Επιστημονικά Νέα

Επιστημονικά Νέα

Ελβετική έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί σε πολλές διαστάσεις και όχι μόνο σε τρεις

Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον κόσμο μας ως μια ενιαία χωροχρονική οντότητα με τέσσερις διαστάσεις:...