Σχολή Γονέων

Εγκυμοσύνη Προτεινόμενο Σχολή Γονέων

Πατέρας: Σημαντικός ο ρόλος του στην οικογένεια – Σχέση πάτερα με το έμβρυο, το νεογέννητο, το νήπιο

Ο γονεϊκός ρόλος Οι γονείς ανάλογα με τα πρότυπα με τα οποία έχουν μεγαλώσει, τις προσδοκίες τους και τις προτιμήσεις τους...