Πρωταγωνιστές

Προτεινόμενο Πρωταγωνιστές

Συνέντευξη: Ο Χάρης Ρώμας πρώτη φορά πρωταγωνιστεί σε παιδικό θέατρο – Η αγάπη του για τα παιδιά και γιατί δεν έγινε πατέρας…

συνέντευξη στην Ελένη Βασιλοπούλου, δημοσιογράφο  Το χιούμορ και η ευγένεια είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της προσωπικότητας...