Υγεία

Διατροφή

Η ρύπανση, το παθητικό κάπνισμα και το περιβάλλον πυροδοτούν την παιδική παχυσαρκία!

Η ρύπανση του αέρα, το παθητικό κάπνισμα και ορισμένα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος, κυρίως η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού, παίζουν ρόλο στην εμφάνιση...