Εκπαίδευση

Δεκαπέντε στα εκατό παιδιά με αναπηρία, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα

2F1E4EFAE813A1F3010F106AC131F3E2

Μόλις το 15% των παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα υπολογίζεται πως έχει πρόσβαση στην Εκπαίδευση, από τη μη κυβερνητική οργάνωση «ActionAid».

Ανεπαρκείς υπηρεσίες μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο, απουσία υποδομών στα σχολεία για να δεχτούν μαθητές με αναπηρία, περιορισμένο εποπτικό υλικό, λίγο ανθρώπινο δυναμικό και απουσία σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης της ειδικής εκπαίδευσης, είναι οι λόγοι που οδηγούν τα παιδιά εκτός σχολείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ενσωμάτωσε η Ελλάδα σε έκθεσή της προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά με αναπηρία στην Ελλάδα είναι 200.000, ενώ κατά το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 μόλις τα 31.761 πήγαιναν σχολείο. Από αυτά τα 24.105 φοιτούσαν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τα 7.656 σε ειδικά σχολεία.