Εκπαίδευση

Διαγωνισμός με έπαθλο 19 υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου

υποτροφίες1

Προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάδειξη δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» .Οι αιτήσεις γίνονατι μέχρι και τις 01-10-2015.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:

Προκήρυξη διαγωνισμού  ανάδειξης δεκαεννέα (19) υποτρόφων εσωτερικού για σπουδές Πρώτου Κύκλου (προπτυχιακές) ακαδ. έτους 2013-2014, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ» (αιτήσεις μέχρι και 01-10-2015