Εκπαίδευση

Διεξαγωγή συνεντεύξεων εκπαιδευτικών για τη θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο ΙΙ

bruxelles_2

Πίνακας με ονόματα: 

Η πρόσκληση επιτροπής σε μορφή Word