Κοινωνία Προτεινόμενο

Διοργάνωση Ακαδημίας για «Tα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη στην Ελλάδα»

Image_30485

Στις 21-25 Οκτωβρίου 2015 διοργανώνεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, Ακαδημία με θέμα «Tα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη στην Ελλάδα», με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η Ακαδημία θα εστιάσει σε θέματα εκπαίδευσης στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα (EDC/HRE), με στόχο την ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτισμού στα σχολεία.

Σκοπός είναι να προσφέρει επιμόρφωση στον τομέα της εκπαίδευσης στη δημοκρατική ιδιότητα του πολίτη και τα ανθρώπινα δικαιώματα,αποκλειστικά σε Έλληνες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται στη συνέχεια να μεταδώσουν στουςμαθητές τους τις γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δικές τους στάσεις και συμπεριφορές για την προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30.6.2015 (βλ. συνημμένα σχετ. έγγραφό μας προςα τις Περιφερειακές Δ/νσεις, Δ/νσεις Εκπ/σης και σχολεία της χώρας).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σχολεία Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με τη συμμετοχή τριών εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο (Δ/ντή ή Υποδιευθυντή και δύο (02) εκπαιδευτικών).

Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προεπιλέξει τρία (03) σχολεία από την Περιφέρεια ευθύνης της, μέχρι τις 8.7.2016 και στη συνέχεια η Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα επιλέξει τελικά ένα (01) σχολείο από κάθε Περιφέρεια.