Δείτε τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα 2016

Η ακριβοπληρωμένη παιδεία δεν σταματά με την εισαγωγή ενός παιδιού σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ο τρόπος κάλυψης των φοιτητικών εξόδων είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων σε κάθε νοικοκυριό που έχει υποψήφιο φοιτητή.
 
Το κόστος της φοιτητικής ιδιότητας μετακυλίεται όλο και περισσότερο στους «ώμους» των οικογενειακών προϋπολογισμών κάνοντας ακριβό… το «δημόσιο και δωρεάν» πανεπιστήμιο.
 
Μοναδική «σταγόνα» ανακούφισης το φοιτητικό – στεγαστικό επίδομα, το οποίο αφενός δεν καλύπτει παρά ένα ελάχιστο μέρος του ετήσιου συνολικού κόστους φοίτησης (περίπου 15%) και αφετέρου καθυστερεί να αποδοθεί στους δικαιούχους.
 
Το φοιτητικό επίδομα 2015/16
 
Αιτήσεις για το φοιτητικό-στεγαστικό επίδομα 2015-2016 ύψους 1.000 ευρώ των φοιτητών μπορούν να υποβληθούν μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις στις οποίες έχουν προχωρήσει πολλά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Προϋποθέσεις – Δικαιούχοι
 
• Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
• Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε άλλη πόλη (ή σε άλλο δήμο-κοινότητα του Νομού στον οποίο βρίσκεται η Σχολή ή το Τμήμα όπου φοιτά) από αυτή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειάς του.
 
• Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.
 
• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (2015) να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
 
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή.
 
Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.
 
• Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για τη χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
 
• Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα των ιδιόκτητων κατοικιών της οικογένειας, αν είναι σε πόλη να μην ξεπερνούν τα (200) τ.μ., εξαίρεση αποτελούν οι κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων (σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο δήμο).
 
Δικαιολογητικά
 
• Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου (χορηγείται από το γραφείο της Σπουδαστικής Μέριμνας)
 
• Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά.
 
– Σε περίπτωση που υπάρχει διάσταση ή διαζευκτήριο, δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά τον φοιτητή σαν προστατευμένο μέλος.
 
• Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
 
α) είναι από την Κύπρο
 
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού
 
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών
 
δ) είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
 
ε) έχουν δικό τους εισόδημα και κάνουν φορολογική δήλωση (σε αυτή την περίπτωση αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και σαν προστατευμένο μέλος στη φορολογική δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα του φοιτητή και των γονέων προστίθενται).
 
Επομένως πρέπει να καταθέσει το εκκαθαριστικό σημείωμα και τη φορολογική δήλωση των γονέων του.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
 
Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση, όταν θα έχουν στη διάθεσή τους το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα 2015).
]]>

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ίσως σας ενδιαφέρουν