Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς για το δημοτικό και το νηπιαγωγείο! Εγκύκλιος!

ειδικη-αγωγη111

«Επαναλειτουργία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Ακολουθεί η Εγκύκλιος:

Πώς θα λειτουργήσουν τα δημοτικά – νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής; 

Α. Προσέλευση στη σχολική μονάδα

Ο/Η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/η και ο Σύλλογος Διδασκόντων λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση – αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών/τριών. Για το σκοπό αυτό, δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

ΓΙΑ ΠΑΔΙΑ: Τι πρέπει να γνωρίζω για να προστατεύσω τον εαυτό μου και το σχολείο μου από τον κορονοϊό;

Β. Διαρρύθμιση των αιθουσών

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1739/06-05-2020), ένα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν πριν την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων είναι η διαρρύθμιση των αιθουσών.

Συγκεκριμένα:

Οι σχολικές αίθουσες πρέπει να διαμορφωθούν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών/τριών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής/τρια ανά θρανίο.

Η απόσταση μεταξύ των μαθητών/τριών πρέπει να είναι ίση με 1,5 μέτρο μήκος. Εάν κάποια σχολική αίθουσα δεν επαρκεί για την τήρηση αυτής της απόστασης, τότε το τμήμα, ανεξαρτήτως αριθμού μαθητών/τριών, χωρίζεται σε υποτμήματα και εφαρμόζεται εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.51888/ΓΔ4/06-05-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 1739/06-05-2020). Εφόσον σε κάποια σχολική μονάδα πλεονάζουν κατάλληλες – για την τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας και την τήρηση των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής – σχολικές αίθουσες, η διδασκαλία σε υποτμήματα που προκύπτουν μετά την ως άνω κατανομή, μπορεί να είναι και καθημερινή. Προτείνεται τα θρανία να έχουν κοινό προσανατολισμό, ώστε να μειώνεται κατά το μέγιστο δυνατό η έκθεση των μαθητών/τριών σε σταγονίδια από ομιλία, βήχα ή φτέρνισμα, ιδιαίτερα σε αίθουσες με περιορισμένο χώρο (βλ. σχήμα που ακολουθεί).

ταξη

 

Οι ως άνω προσαρμογές ισχύουν για όλες τις αίθουσες διδασκαλίες, τους χώρους του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και άλλες αίθουσες όπως πληροφορικής, εικαστικών, μουσικής, κ.ο.κ.

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ: 6 σημαντικές οδηγίες για το σχολείο σχετικά με τον COVID 19;

Ειδικότερα για τα Νηπιαγωγεία:

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στη διαρρύθμιση αιθουσών του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή βαθμίδων/τμημάτων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, που λειτουργούν με τραπέζια ομαδικής εργασίας και κέντρα ενδιαφέροντος-γωνιές. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δείξουν ευελιξία στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος κυρίως ως προς τους χώρους υλοποίησής του (εσωτερικούς και εξωτερικούς), εκμεταλλευόμενοι/ες στο μέγιστο τις δυνατότητες που δίνονται μέσα από το Π.Α.Π.Ε.Α. (π.δ. 301/1996) και τα ΑΠΣ/ΔΕΠΣ

«Μάθημα Παρασκευής» Μια ταινία μικρού μήκους από μαθητές – εκπαιδευτικούς με θέμα τις κάμερες στο σχολείο! (Βίντεο)

Αναφορικά με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα τραπέζια εργασίας, καθώς και την ώρα του προγεύματος ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να κάθονται διαγωνίως δύο (2) μαθητές/τριες ανά τραπέζι εργασίας και με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Αντίστοιχη διαρρύθμιση των καθισμάτων θα πρέπει να γίνει και στην περίπτωση εργασίας σε ολομέλεια της ομάδας μαθητών/τριών του τμήματος, όπου ο/η εκπαιδευτικός φροντίζει να τοποθετηθούν τα παγκάκια ή τα καρεκλάκια σε στοίχιση, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και να μην κάθονται περισσότεροι των δύο (2) μαθητών/τριών ανά παγκάκι. Απαραίτητη είναι η απόσταση 1,5 μ προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης τονίζεται ότι οι ομάδες/τμήματα θα είναι καθορισμένες, δε θα συναντώνται με άλλες ομάδες/τμήματα και δεν θα εκτελούν κοινές δραστηριότητες.

«Κανένας μαθητής δεν καταλαβαίνει το λάθος του αν τον ταπεινώσεις» – Η ανάρτηση ενός καθηγητή που έγινε viral

Το παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό κάθε τμήματος συστήνεται να περιοριστεί καθημερινά κατά το ήμισυ. Το υλικό αυτό θα αποσύρεται μετά τη λήξη του προγράμματος, θα καθαρίζεται, θα απολυμαίνεται και θα επανατοποθετείται προς χρήση από τους μαθητές/τριες.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τη διαρρύθμιση των σχολικών αιθουσών, σημαντική είναι η αποσυμφόρηση και του γραφείου των εκπαιδευτικών.

Νωρίτερα η επιστροφή στα θρανία τον Σεπτέμβριο – Τι ισχύει για την άδεια ειδικού σκοπού

Γ. Διαλείμματα

Προκειμένου να περιοριστεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών/τριών των τμημάτων, είναι σημαντικό να υιοθετηθούν πρακτικές συστηματικού διαχωρισμού των μαθητών και κατά τα διαλείμματα. Συνιστάται η υιοθέτηση ευέλικτου ωραρίου διαλειμμάτων, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών/τριών

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το πρόγραμμα εφημεριών αναπροσαρμόζεται, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας, Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας, κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών/τριών σε κάθε χώρο του σχολείου.

Ήρθε η ώρα για την Α΄τάξη Δημοτικού! Είναι έτοιμο το παίδι σας ; Τι πρέπει να κάνετε;

Two little kids draw with crayons

Τι θα πρέπει να προσέξουν μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στα διαλείμματα:

Σταδιακή και με σειρά έξοδος των μαθητών/τριών στο προαύλιο.

Τήρηση της φυσικής απόστασης του 1,5 μ.

Διαφορετικοί χώροι για τους μαθητές/τριες κάθε τμήματος/ υποτμήματος στο προαύλιο.

Φυσικός αερισμός των αιθουσών ιδίως στο διάλειμμα.

Απαγόρευση παιχνιδιών με μπάλα (π.χ. μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ).

Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των εφήβων

Δ. Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων

Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων έχουν τη δυνατότητα να καλούν τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων σε συνεδρίαση σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης απόστασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη μετακίνηση της Συνεδρίασης του Συλλόγου σε άλλο χώρο από εκείνο που συνήθως χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.

Δυσλεξία ή μόδα των λογοθεραπευτών ?

 

Ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 85317/Δ3/29-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2171/τ. Β΄/07-06-2019).

Στ. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, χρησιμοποιούν κατά την κρίση τους μάσκα, γάντια και ασπίδα προσώπου (προμετωπίδα). Στις περιπτώσεις που απαιτείται σωματική επαφή ή εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη των μαθητών/τριών, η χρήση γαντιών, μάσκας ή προμετωπίδας, για τις περιπτώσεις που πρέπει να φαίνεται το στόμα του εκπαιδευτικού ή του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά, η χρήση προστατευτικής μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των σχολικών μονάδων είναι προαιρετική

Κάθε αίθουσα και γραφείο του προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. έχει τον δικό του αναγκαίο εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός που δεν είναι μιας χρήσης (π.χ γυαλιά και ασπίδες προσώπου) πλένεται και απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση, με ευθύνη του προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για το σκοπό αυτό απαιτείται εξοικείωση του προσωπικού με την ορθή χρήση και απόρριψη του εξοπλισμού ατομικής προστασίας από το προσωπικό.

Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ανάγκες, σε συνεργασία με την οικεία σχολική επιτροπή, να διασφαλίσει την επάρκεια ανά είδος, του εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Ζ. Καθαριότητα και κανόνες υγιεινής

Οι Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων και οι Σύλλογοι Διδασκόντων, φροντίζουν ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioysars-cov-2/7156-metra-prostasias-ths-dhmosias-ygeias-mesw-katharismoy-kai-efarmoghs-apolymantikwnmeswn-se-epifaneies-sto-plaisio-apofyghs-ths-diasporas-toy-korwnoioy-sars-cov-2-meta-thn-epistrofh-stissxolikes-monades-kai-stoys-foreis-poy-prosferoyn-ekpaideytikes-yphres)

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν αναρτηθεί βασικές πληροφορίες, σχετικά με τον κορωνοϊό Covid-19 και τα μέτρα προστασίας, σε προσβάσιμη μορφή για μαθητές/τριες με αναπηρία, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/de-fovomaste-prostateuomaste-aspida-mas-h-gnwsh

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/νης κάθε σχολικής μονάδας και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ.

Επισημαίνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός της αίθουσας τόσο κατά την ώρα της διδασκαλίας, όσο και στο διάλλειμα καθώς και η αποφυγή των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων.

Η. Μετακινήσεις μαθητών

Κατά τη μετακίνηση των μαθητών/τριών λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.», προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.

Θ. Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ι. Για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και τέλος, αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών.

Κ. Σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ορίζεται ένας υπεύθυνος, κατά προτεραιότητα ο/η Σχολικός Νοσηλευτής/τρια, για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο/Η υπεύθυνος/η ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων COVID-19.

Λ. Επίσης, με ευθύνη του/της διευθυντή/ντριας της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και σε συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προσέρχονται στο σχολείο παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή νοσούν ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές ή νοσεί.

Τήρηση κοινωνικών αποστάσεων και περιβαλλοντικά μέτρα

 • Επιμερισμός των μαθητών του τμήματος σε μικρότερες ομάδες με ανώτατο αριθμό τους 15 μαθητές ανά αίθουσα.
 • Κάθε τμήμα ή σχολική τάξη σχολικών μονάδων, με περισσότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές, χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α υποτμήμα και β υποτμήμα).
 • Διασφάλιση ασφαλούς τρόπου μεταφοράς των μαθητών από και προς το σχολείο. Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με σχολικά λεωφορεία σύσταση για αντιστοιχία ενός μαθητή σε κάθε δυάδα θέσεων
 • Προβλέπεται η προαιρετική χρήση προστατευτικής μάσκας από το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό των σχολείων. Η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού, καθώς και σε συνθήκες δυσκολίας τήρησης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ ενηλίκων (π.χ. γραφεία). Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/)
 • Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων (θρανίων) των μαθητών
 • Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα
 • Οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι αποκλειστικά για συγκεκριμένο τμήμα μαθητών και τα υποτμήματά του, ώστε σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος να περιορίζεται ο αριθμός των στενών επαφών.
 • Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης παιδιών διαφορετικών τμημάτων και τάξεων τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, όσο και στα διαλείμματα. Επίσης, εάν υπάρχει η δυνατότητα, να λαμβάνεται μέριμνα για προαυλισμό σε διαφορετικό χρόνο ή/και χώρο
 • Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών διαφορετικών τμημάτων κατά τη χρήση τραπεζαρίας εάν υπάρχει. Χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών. Ενημέρωση των μαθητών να μη μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το νερό τους
 • Τήρηση της κοινωνικής απόστασης κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Αποφυγή ομαδικών παιχνιδιών με χρήση αντικειμένων (π.χ. μπάλες) ή εξοπλισμού που θα χρησιμοποιείται από πολλά παιδιά ταυτόχρονα
 • Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδοέξοδο από τις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Σύσταση για αναστολή λειτουργίας των κυλικείων
 • Σύσταση για αποφυγή διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών
 • Σύσταση για αποφυγή διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων
 • Αποσυμφόρηση του γραφείου των εκπαιδευτικών
 • Διασφάλιση επάρκειας ειδών ατομικής υγιεινής (π.χ. σαπούνι, χειροπετσέτες, αντισηπτικό κ.ά.) σε αίθουσες διδασκαλίας και τουαλέτες

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος στην εκπαιδευτική μονάδα

 • Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων COVID-19, με τον αναπληρωτή του.
 • Ο υπεύθυνος ενημερώνει το προσωπικό σχετικά με την αναγνώριση / διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων COVID-19.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

 • Ο μαθητής φοράει μάσκα και οδηγείται σε ειδικό καλά αεριζόμενο χώρο απομόνωσης, που έχει προβλεφθεί σε κάθε μονάδα
 • Ειδοποιείται ο γονέας/ κηδεμόνας για να παραλάβει τον μαθητή, κατά προτίμηση με χρήση μάσκας.
 • Ζητείται αμέσως ιατρική αξιολόγηση, κατά προτίμηση με πρωτοβουλία του γονέα/ κηδεμόνα. Σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον ο μαθητής εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ
 • Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο μαθητής παραμένει στο σπίτι του με μάσκα, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο και σε απόσταση από τους συγκατοίκους του (οδηγίες: https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoykroysmatos-sto-spiti/)

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Εκπαιδευτική Μονάδα (μαθητής, εκπαιδευτικό ή λοιπό προσωπικό)

Αν το τεστ βγει θετικό

 • Ενημερώνεται αμέσως η εκπαιδευτική μονάδα και ο ΕΟΔΥ
 • Ο ΕΟΔΥ επικοινωνεί με τον υπεύθυνο στην εκπαιδευτική μονάδα για να γίνει η επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του ασθενή με επιβεβαιωμένο COVID-19 (εκπαιδευτικοί/μαθητές στην ίδια αίθουσα, συμμαθητές σε εργαστήριο ή άλλη δραστηριότητα κ.λπ.)
 • Ενδελεχής καθαρισμός και εφαρμογή απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων που δραστηριοποιήθηκε ο ασθενής (για οδηγίες, βλ. Παράρτημα)
 • Ο μαθητής θα επιστρέψει στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων
 • Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.

Αν το τεστ βγει αρνητικό

 • Ο μαθητής επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Τι πρέπει να γίνει αν έχουμε συρροή κρουσμάτων με λοίμωξη COVID-19

Ως συρροή κρουσμάτων ορίζεται η εμφάνιση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ μαθητών ή και εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένο τμήμα μέσα σε διάστημα 14 ημερών.

 • Διακοπή της λειτουργίας του τμήματος για 10 ημέρες.
 • Ενδελεχής καθαρισμός και απολύμανση των χώρων που δραστηριοποιήθηκαν τα κρούσματα (οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ www.eody.gov.gr).
 • Οι μαθητές (ή το προσωπικό) που νόσησαν θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά την πάροδο 3 ημερών από την υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση των συμπτωμάτων τους ΚΑΙ την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων.
 • Οι συμμαθητές του τμήματος θα απομακρυνθούν από το σχολείο, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα επιστρέψουν μετά από 10 ημέρες.
 • Άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση επαφών.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης 3 ή περισσότερων σποραδικών κρουσμάτων στην εκπαιδευτική μονάδα σε διάστημα 14 ημερών, άμεση ενημέρωση του ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση.