Παιδί

Ερευνητές προτείνουν οι μαθητές να χορεύουν περισσότερο στα σχολεία

jodie_p081115_02hr

Τα πρόσφατα ευρήματα έρευνας, και το βασικό πρόγραμμα σπουδών της Φινλανδίας ενθαρρύνουν τα παιδιά να σηκωθούν από τα θρανία τους και να μάθουν μέσω της σωματικής δραστηριότητας και της κίνησης. Αλλά αυτή η διαδικασία υιοθέτησης των νέων μεθόδων στην πράξη βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια στα σχολεία.

Έχει γίνει παγκόσμιο πρόβλημα το γεγονός ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, είναι λιγότερο ενεργοί σωματικά. Πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν ακολουθούν τις εθνικές συστάσεις όσον αφορά τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με έκθεση στην Φιλανδία, η αρνητική αντίληψη της σωματικής ικανότητας μειώνει το κίνητρο για κίνηση και άσκηση. Η αξιολόγηση, οι συγκρίσεις και η ανταγωνιστικότητα που σχετίζονται με τη φυσική αγωγή μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικές εμπειρίες.

Πολλά παιδιά και έφηβοι που αντιπαθούν τις σωματικές δραστηριότητες που είναι προσανατολισμένες βάση των αποτελεσμάτων, απολαμβάνουν μορφές κίνησης που επιτρέπουν μεγαλύτερη ελευθερία, όπως ο χορός, αναφέρει η πιο πρόσφατη έρευνα. 

Στην σωματική έκφραση και το χορό, η σωματική δραστηριότητα συνδυάζεται με την έκφραση συναισθημάτων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την πολιτιστική συμμετοχή, που δημιουργεί μια πολυδιάστατη σύνδεση με την ολιστική εξέλιξη, τη μάθηση και την ευημερία στο σχολικό πλαίσιο. ακόμη και στην πρόληψη των ψυχικών προβλημάτων και του κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ παιδιών και εφήβων, γράφουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου των Τεχνών του Ελσίνκι στη σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων τους.

Μελέτες δείχνουν ότι η σωματική κίνηση έχει θετικές επιπτώσεις στη μάθηση. Φαίνεται ότι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχυθεί η γνωστική απόδοση είναι να ασχοληθεί με κινητικές προκλήσεις και ευέλικτες μορφές σωματικής δραστηριότητας, όπως ο χορός. Χορεύοντας μαζί με τους συμμαθητές βοηθά επίσης στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των παιδιών. Ο χορός μειώνει τις προκαταλήψεις για σωματική έκφραση καθώς και τον φόβο της απόδοσης. Συνολικά, η παιδαγωγική χορού υψηλής ποιότητας έχει μεγάλες δυνατότητες στην υποστήριξη της ευημερίας των παιδιών στο σχολείο. 

Οι παρατηρήσεις από ειδικούς παιδαγωγούς χορού που διοργανώνονται από την πρωτοβουλία ArtsEqual στα σχολεία υποδηλώνουν ότι ο χορός έχει θετική επίδραση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, το ομαδικό πνεύμα και την αίσθηση της ενδυνάμωσης σε ομάδες όπου οι μαθητές δεν έχουν κοινή ομιλούμενη γλώσσα. Ο χορός έχει επίσης βελτιώσει σημαντικά τη συνοχή της ομάδας στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού και στην ειδική εκπαίδευση. Οι δυνατότητες συμμετοχής και οι εμπειρίες επιτυχίας προάγουν την ευημερία και το κίνητρο των μαθητών να μαθαίνουν στο σχολείο. Αυτό, με τη σειρά του, τους εμποδίζει να αναπτύξουν κυνισμό προς το σχολείο και μειώνει την πιθανότητά τους να  αποκλειστούν κοινωνικά αργότερα ως έφηβοι.

Σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, ο χορός συνδέεται με την ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης και την αίσθηση της συμπάθειας. Αυτές οι δυνατότητες είναι πολύτιμες, ιδίως όσον αφορά τη σχολική ατμόσφαιρα, την ανοχή στην ποικιλομορφία και την πρόληψη του εκφοβισμού. Ο χορός μπορεί να είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μάθηση μεταξύ παιδιών που μαθαίνουν καλύτερα μέσα από κιναισθητικές και δημιουργικές εμπειρίες. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι ο χορός βοηθά στη βελτίωση της ανάπτυξης των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των παιδιών που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού ή έχουν συναισθηματικές διαταραχές, μαθησιακές δυσκολίες ή διαταραχές της γνώσης.