Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Γιατί οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου πρέπει να κρατήσουν τα φετινά σχολικά βιβλία και για την επόμενη σχολική χρονιά;

students

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021, καλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γενικού Λυκείου ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Προφανώς, λόγω κορονοϊού, όλοι οι μαθητές γυμνασίου και του Λυκείου (δύο πρώτων τάξεων) έχουν κάποια κενά σ΄αυτή τη σχολική χρονιά, οπότε, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς φαίνεται ό,τι οι καθηγητές πρέπει να καλύψουν τα κενά και να προχωρήσουν παράλληλα.