Εκπαίδευση

Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015

happy students giving high five at school

Η Υπουργός Παιδείας Φρόσω Κιάου υπέγραψε την εγκύκλιο για τις εγγραφές των νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ. Στη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 17 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι εγγραφές για πρώτη φορά θα γίνουν και μέσω του συστήματος υποχρεωτικής ηλεκτρονικής προεγγραφής.Θα πρέπει να γίνει αό τους επιτυχόντες αποστολή δικαιολογητικών εγγραφής,  χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων  στα τμήματα.

  • Στο διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου 2015, οι επιτυχόντες μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr οφείλουν να επισκεφθούν την ειδική εφαρμογή προεγγραφής, να συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση προεγγραφής τους. Για την είσοδό τους στην εφαρμογή θα καταχωρίζουν τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που χρησιμοποίησαν στο μηχανογραφικό δελτίο. Αν χρειαστεί, οι σχολικές μονάδες θα υποστηρίξουν τους επιτυχόντες για την επαναδημιουργία password, σε περίπτωση που δεν τον θυμούνται.
  •   Αμέσως, και ως 22 Σεπτεμβρίου 2015 (ταχυδρομική σφραγίδα), οι προεγγραφέντες επιτυχόντες οφείλουν να αποστείλουν στη γραμματεία του τμήματος που πέτυχαν με ταχυμεταφορά (courier) ή αυτοπροσώπως τη συγκεκριμένη αίτηση προεγγραφής και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των τμημάτων θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή προεγγραφής.
  •    Τέλος, η γραμματεία του τμήματος ή σχολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι εισαγόμενοι με τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων και με τον πίνακα των εισαγομένων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση, που θα έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά από το ΥΠΟΠΑΙΘ. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής και για εξαιρετικές περιπτώσεις, η γραμματεία δύναται αιτιολογημένα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά από τους εισαγομένους.