Κοινωνία Οικονομικά Θέματα

Κοινωνικό Φροντιστήριο στο δήμο Ήλιδας – Πρόλαβε πριν λήξει η προθεσμία – Δες τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

teacher

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο δήμο Ήλιδας για συμμετοχή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2015- 2016, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες και να ενισχυθεί η παροχή πρόσθετης εκπαιδευτικής στήριξης στους μαθητές του δήμου, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου και εκτός από τους μαθητές καλούνται και οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, συνταξιούχοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, αδιόριστοι) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην προσπάθεια αυτή και τη φετινή χρονιά, να δηλώσουν συμμετοχή.

Οι αδιόριστοι καθηγητές πρέπει να προσκομίσουν πτυχίο ή τίτλο σπουδών.

Επίσης δύναται να καταθέσουν αίτηση και οι επί πτυχίω φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση που θα καταθέσουν και την αναλυτική τους βαθμολογία από την γραμματεία της σχολής. Τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου θα παραδίδονται στο χώροτου 1ου Γυμνασίου κατά τις απογευματινές ώρες, το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Τις αιτήσεις οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις παραλάβουν σε έντυπη μορφή από το Δημαρχείο του Δήμου Ήλιδας (Φιλικής Εταιρείας 6, Γραφείο Δημάρχου). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου) στο email: koin.frod.ekp@gmail.com.

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς μαζί με την αίτηση είναι τα παρακάτω:

  • Πιστοποιητικό γεννήσεως του μαθητή ή φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος
  • Υπεύθυνη δήλωση για την εργασιακή κατάσταση (του γονέα) ή φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (του γονέα)
  • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς μαθητών κατατίθενται στο Λαζαράκειο Δημαρχιακό Μέγαρο Αμαλιάδας, Φιλικής Εταιρείας 6, Γραφείο Δημάρχου, κατά τις πρωινές ώρες 09:00 –13:00.