Εκπαίδευση Κοινωνία

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών ! (Δείτε τα δικαιολογητικά και την αίτηση)

βρεφοκομειο

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν  οι αιτήσεις εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) των βρεφών και προνηπίων για το έτος 2020 – 2021 θα υποβάλλονται από 10 έως 31 Μαΐου 2020,

με φυσική παρουσία στα γραφεία του, Σωτηριάδου 6, 2ος όροφος τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 8:00 – 15:00.

ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού vrefokopatras@hotmail.com

Την αίτηση, τον κατάλογο των δικαιολογητικών και τη διαδικασία μοριοδότησης μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΔΩ