Ο γιατρός απαντά Προτεινόμενο

Ο ιατρός Γιώργος Πατριαρχέας απαντά για τον καινοτόμο ψηφιακό υπερηχοτομογράφο-ελαστογράφο Aixplorer Supersonic

uperichos-patriarcheas-juniorsclub.gr

Ο γιατρός απαντά σε θέματα υγείας που σας απασχολούν – Στείλτε τα ερωτήματα σας στο info@juniorsclub.gr

patriarcheas-3-juniorsclub.gr

Γιώργος Πατριαρχέας, Ιατρός -Ακτινοδιαγνώστης

Στα διαγνωστικά εργαστήρια Πατριαρχέας, είναι ήδη εγκατεστημένος ο καινοτόμος νέος ψηφιακός υπερηχοτομογράφος-ελαστογράφος Aixplorer Supersonic με την νέα τεχνική Shear Waves.

Με αυτή την τεχνική ο υπερηχοτομογράφος αποκτά σημαντική δυνατότητα αξιολόγησης και αξιόπιστης μέτρησης της ελαστικότητας και σκληρότητας των ιστών.

Η Shear Wave ελαστογραφία απαλλάσσεται από τους περιορισμούς της συμβατικής ελαστογραφίας (με άσκηση πιέσεων στην βλάβη που σχετίζονται με τον υποκειμενικό τους χαρακτήρα), τα τεχνικά σφάλματα και τις μεγάλες αποκλίσεις στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται στους παλαιάς γενιάς υπερηχοτομογράφους ελαστογράφους και από διαφορετικούς εξεταστές.

Η υπερηχογραφική εικόνα αποκτά μία νέα διάσταση στην διάκριση του παθολογικού από τον φυσιολογικό ιστό και ισχυροποιεί την θέση της υπερηχογραφίας στα διαγνωστικά πρωτόκολλα.

Η υπερηχογραφία με την ελαστογραφία Shear Waves “τείνει” στην ιστολογική διάγνωση με την ατραυματική “εικονική” βιοψία που χαρακτηρίζει τους ιστούς.

patriarcheas-2-juniorsclub.gr