Θέματα ψυχολογίας

Οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν τουλάχιστον ένα πράγμα κοινό μεταξύ τους

mialo_260511197

Σύμφωνα με αρκετές έρευνες οι έξυπνοι άνθρωποι είναι περισσότερο νυκτόβιοι από τους ανθρώπους που έχουν χαμηλότερο IQ.

Ειδικότερα, σε έρευνα που έγινε σε νέους αμερικανούς, απεδείχθη ότι τα έξυπνα άτομα πηγαίνουν στο κρεβάτι αργότερα, τόσο μέσα στην εβδομάδα όσο και τα σαββατοκύριακα από ό,τι κάνουν οι λιγότερο έξυπνοι άνθρωποι –ανάλογα με το βαθμό IQ που έχουν.

Στο “Study Magazine,” ο ψυχολόγος Satoshi Kanazawa του London School Of Economics And Political Science, ανέφερε ότι το IQ και η ώρα του ύπνου έχουν στενή σχέση. Δημοσίευσε, μάλιστα και έναν σχετικό πίνακα, όπως θα δείτε παρακάτω:

Μεσαίος δείκτης (IQ < 75)

Weekday: 11:41 pm -7:20 am

Weekend: 12:35 am -10:09 pm

Φυσιολογικός δείκτης (90 < IQ < 110)

Weekday: 12:10 am -7:32 am

Weekend: 1:13 am -10:14 am

Υψηλός δείκτης (IQ > 125)

Weekday: 12:29 am -7:52 am

Weekend: 1:44 am -11:07 am