Εκπαίδευση

Πανελλαδικές 2017: Τα ΘΕΜΑΤΑ στα Μαθηματικά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ

students-panelladikes-8-juniorsclub LOGOS

Καθημερινά είμαστε δίπλα στους υποψηφίους και στους γονείς τους, για οποιαδήποτε ερώτηση παρακαλώ να επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω του info@juniorsclub.gr

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017, συνέχεια Πανελλαδικών εξετάσεων με τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) να εξετάζονται στα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Με το ίδιο μάθημα Μαθηματικά και Αρχαία Ελληνικά θα εξεταστούν και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ). 

Το juniorsclub.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Μ.Ε. ΚάΠα, καθημερινά, για κάθε μάθημα, παρουσιάζουν τα Θέματα και αμέσως μετά οι Απαντήσεις σε κάθε ερώτημα και ο Σχολιασμός των θεμάτων. 

Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στα παρακάτω Θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ 

ΘΕΜΑ Α

Α1. Αν οι συναρτήσεις f , g είναι παραγωγίσιμες στο \ , να αποδείξετε ότι: ( ) f(x) g(x) f (x) g (x) ′ ′ ′ + =+

Μονάδες 10

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α) Το ραβδόγραμμα χρησιμοποιείται για τη γραφική παράσταση μιας ποσοτικής μεταβλητής. (Μον. 2)

β) Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού A λέγεται συνεχής, αν για κάθε 0 x A ∈ ισχύει: 0 0 x x lim f(x) f(x ) → = (Μον. 2)

γ) Το εύρος (R) είναι ένα μέτρο διασποράς. (Μον. 2)

Μονάδες 6

Αναλυτικά τα ΘΕΜΑΤΑ και όλες οι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ του εξεταζόμενου μαθήματος, για τους υποψηφίους —> ΕΔΩ

Banner_June

Αυτές είναι οι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ των ΘΕΜΑΤΩΝ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  από τα φροντιστήρια Μ.Ε. ΚάΠα. 

Ακολουθούν οι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ και ο ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεωνΕΔΩ 

 Από το Υπουργείο δόθηκαν οι παρακάτω οδηγίες για του εξεταζόμενους:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

1.Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.

4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.

6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.