Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Πανελλήνιες 2020: Αυτές είναι οι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στην Ιστορία και την Πληροφορική

a_panelladikes_eksetaseis

Με την εξέταση των υποψηφίων στα μαθήματα Προσανατολισμού Ιστορία και Πληροφορική συνεχίστηκαν σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια.Οι υποψήφιοι με το νέο σύστημα εξετάζονται στα μαθήματα της Ιστορίας και της Πληροφορικής. Οι υποψήφιοι με το παλαιό σύστημα μαθήματα της Ιστορίας και της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Σε γενικές γραμμές τα θέματα της Ιστορίας κρίνονται  βατά, χωρίς να εμπεριέχουν «παγίδες». Αντίστοιχα τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται αναμενόμενα χωρίς παγίδες και σοβαρές δυσκολίες. 

Απαντήσεις θεμάτων Ιστορίας  – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α1

α. Πεδινοί: (ΣΕΛΙΔΑ 77) => Οι πεδινοί ήταν μία από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που συγκροτήθηκαν στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864.

Οι πεδινοί είχαν ως ηγέτη τον Δημήτριο Βούλγαρη, ο οποίος υπονόμευε τους

κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Με παρεμβάσεις στο στρατό επιχείρησε τη δημιουργία σώματος πραιτωριανώνγια να εξασφαλίσει την παραμονή του στην εξουσία. Εμπόδιο στις επιδιώξεις του στάθηκαν πολιτικές ομάδες και θεσμοί. Ο Βούλγαρης έβρισκε οπαδούς ανάμεσα σ’ εκείνους που είχαν διοριστεί παράνομα στο στρατό ή στο δημόσιο, και φοβούνταν μη χάσουν τη θέση τους σε περίπτωση επικράτησης συνθηκών κοινοβουλευτικής νομιμότητας, σε άνεργους πτυχιούχους και στους μικροκαλλιεργητές.

β. Ομάδα Ιαπώνων: (ΣΕΛΙΔΑ 86) => Η κοινοβουλευτική ομάδα Ιαπώνων, πολιτικό μόρφωμα υπό τον Δημήτριο Γούναρη, αποτέλεσε το μοναδικό νέο πολιτικό στοιχείο έως το 1909. Επίκεντρο της κριτικής του ήταν η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της κοινωνίας. Η ομάδα δεν μπόρεσε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1908.

γ. Λαϊκό Κόμμα (1910) (ΣΕΛΙΔΑ 93) => Πολιτική παράταξη που ιδρύθηκε από τους Κοινωνιολόγους , με αρχηγό τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Βασικές προγραμματικές δηλώσεις του ήταν η αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος και η επιβολή αρχών κοινωνικής δικαιοσύνης. Στις δεύτερες εκλογές του 1910 εξελέγησαν 7 υποψήφιοι του κόμματος, οι οποίοι παρείχαν κριτική υποστήριξη στους Φιλελευθέρους.

ΘΕΜΑ Α2

α. Σ

β. Λ

γ. Λ

δ. Σ

ε. Λ

 

ΘΕΜΑ Β1

(ΣΕΛΙΔΕΣ 26-27)=> Με την ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, το θέμα της δημιουργίας κεντρικής τράπεζας, αλλά και τραπεζικού συστήματος αντάξιου εκείνων που λειτουργούσαν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, αποτέλεσε κεντρικό σημείο στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Η ίδρυση τραπεζικών ιδρυμάτων δεν θα εξυπηρετούσε μόνο τις κυβερνητικές ανάγκες, τη διαχείριση του κρατικού δανεισμού, την έκδοση χαρτονομίσματος κ.λπ., αλλά θα έδινε λύση στο χρόνιο πρόβλημα των πιστωτικών αναγκών της οικονομίας. Θα εξασφάλιζε δηλαδή στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες τα απαραίτητα κεφάλαια με όρους οργανωμένης αγοράς και όχι τοκογλυφίας.

Το πιστωτικό σύστημα της χώρας βρισκόταν πραγματικά, κατά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, σε πρωτόγονη κατάσταση. Ήταν συνδεμένο με το εμπόριο των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα με τις εξαγωγές της σταφίδας. Οι έμποροι λειτουργούσαν και ως πιστωτές, με τοκογλυφικές διαθέσεις και όρους. Ο δανεισμός κατευθυνόταν, ως επί το πλείστον, προς τους παραγωγούς και δημιουργούσε προϋποθέσεις εκμετάλλευσης, καθώς ουσιαστικά επρόκειτο για έναν τρόπο προαγοράς της επικείμενης παραγωγής, με δυσμενείς για τον παραγωγό όρους. Την ίδια στιγμή άλλοι κλάδοι της παραγωγής στερούνταν των απαραίτητων για την ανάπτυξή τους πιστώσεων, και έτσι περιορίζονταν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η κατάσταση αυτή ήταν αντίθετη με τις προθέσεις και τις πολιτικές του κράτους και αποθάρρυνε τα ελληνικά κεφάλαια του εξωτερικού. Οι προσπάθειες για την άρση όλων αυτών των εμποδίων υπήρξαν έντονες και προέρχονταν από πολλές πλευρές. Δεν απέβλεπαν τόσο στην εξάλειψη της τοκογλυφίας, όσο στην παράλληλη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου πιστωτικού συστήματος, ικανού να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα ειδικών κοινωνικών ομάδων.

ΘΕΜΑ Β2

(ΣΕΛΙΔΕΣ 104-5)=> Στην πολιτική πρακτική της περιόδου 1923-1928 οι Φιλελεύθεροι ήταν αντιμέτωποι με δύο χρόνια προβλήματα: τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τους αξιωματικούς, και το καθεστωτικό. Η διαρκής αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κόμματος για τα ζητήματα αυτά προκάλεσε αντιφατικές επιλογές. Σχετικά με το καθεστωτικό, άλλοι οπαδοί ήταν υπέρ της αβασίλευτης και άλλοι υπέρ της βασιλευομένης δημοκρατίας. Όσον αφορά τη σχέση του κόμματος με τους αξιωματικούς, από τη μια μεριά γινόταν κατανοητό ότι η πολιτικοποίησή τους δημιουργούσε κινδύνους για το πολίτευμα, από την άλλη όμως το φαινόμενο είχε αποκτήσει τέτοια δυναμική, ώστε δεν μπορούσαν να το αρνηθούν, καθώς υπήρχε κίνδυνος προσεταιρισμού των αξιωματικών από την αντίπαλη παράταξη.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Για την προσέγγιση του θέματος, οι μαθητές οφείλουν να βασίσουν την απάντησή τους στην ενότητα 8 της σελίδας 53. Σημειώνεται ότι απαιτείται η αξιοποίηση όλης της ενότητας με τα συσχετιζόμενα χωρία των 2 παραθεμάτων. (Το θέμα κρίνεται πολύ βατό.)

 

ΘΕΜΑ Δ1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Για την προσέγγιση του θέματος, οι μαθητές οφείλουν να βασίσουν την απάντησή τους στην ενότητα 3γ της σελίδας 66. Σημειώνεται ότι απαιτείται η αξιοποίηση όλης της ενότητας με τα συσχετιζόμενα χωρία των 4 παραθεμάτων. (Το θέμα κρίνεται αντιμετωπίσιμο.)

 

 

 Απαντήσεις θεμάτων Πληροφορικής – ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1.1.Λάθος

2.Σωστό

3.Σωστό

4.Λάθος

5.Σωστό

Α2.α)Σχολικό βιβλίο σελ.198

β)Σχολικό βιβλίο σελ.218

o ΗΜ(Χ)

o ΣΥΝ(Χ)

o ΕΦ(Χ)

γ) Σχολικό βιβλίο σελ.153

A3.

α) i)+ ii)

Αυτή τη στιγμή ο δείκτης top της στοίβας, δείχνει τη θέση 3, που περιέχει το 7. Για να αδειάσει η στοίβα πρέπει να απωθηθούν τα στοιχεία 7, 5, 2 με τη σειρά, ώστε ο δείκτης top να πάρει την τιμή 0.

β )i) + ii)

Αυτή τη στιγμή έχουμε front=3 καιrear=4. Για να αδειάσει η ουρά πρέπει να γίνουν δύο εξαγωγές. Η πρώτη θα είναι το στοιχείο 1 που βρίσκεται εκεί που δείχνει ο δείκτης front. Μετά από αυτήν θα είναι front=4 (=rear). Οπότε αρκεί άλλη μία εξαγωγή για το στοιχείο 3 της ουράς.

Α4.    α)  (ι)  3 φορές       (ιι)  0 φορές      (ιιι)  1 φορά

          β)  Α+9

 

 ΘΕΜΑB

Β1. 

ΑΝ  Χ=7  ΤΟΤΕ

         ΓΡΑΨΕ ‘Α’

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ   Χ=11  Ή  Χ=13   ΤΟΤΕ

         ΓΡΑΨΕ ‘Β’

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ   Χ<20   ΤΟΤΕ

         ΓΡΑΨΕ ‘Γ’

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ   Χ>=50  ΚΑΙ  Χ<=100  ΤΟΤΕ

         ΓΡΑΨΕ ‘Δ’

ΑΛΛΙΩΣ

         ΓΡΑΨΕ ‘Ε’

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Β2.(1) Αληθής

(2) 2

(3) n mod i

(4) Ψευδής

(5) ΠΡΩΤΟΣ= Ψευδής

 

ΘΕΜΑ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Γ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

       ΑΚΕΡΑΙΕΣ:            ΠΛΔ, ΠΛ1000        

       ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ:    ΟΡΒ, ΣΒΔ, ΣΚ, ΒΦ, Δ, Κ

       ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:      ΑΠ           

       ΛΟΓΙΚΕΣ:               DΟΝΕ 

ΑΡΧΗ

  ΔΙΑΒΑΣΕ  ΟΡΒ

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

       ΔΙΑΒΑΣΕ  ΣΒΔ             

  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ  ΣΒΔ < ΟΡΒ                 

  ΠΛΔ ß 0        

  ΣΚ ß 0

  ΠΛ1000 ß 0      

  ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΒΦ ß ΟΡΒ-ΣΒΔ                                              

    ΓΡΑΨΕ ΒΦ                 

    ΓΡΑΨΕ ‘ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΔΕΜΑ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)’                        

    ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ      

    ΑΝ ΑΠ=’ΝΑΙ’ ΤΟΤΕ

      ΔΙΑΒΑΣΕ Δ

      ΑΝ ΣΒΔ+Δ<=ΟΡΒ ΤΟΤΕ

        ΣΒΔ ß ΣΒΔ+Δ

        DΟΝΕ ß ΑΛΗΘΗΣ

        ΑΝ Δ>1000 ΤΟΤΕ

            ΠΛ1000 ß ΠΛ1000+1

        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

      ΑΛΛΙΩΣ                                        

        ΓΡΑΨΕ ‘ΤΟ ΔΕΜΑ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ’

        DΟΝΕ ß ΨΕΥΔΗΣ

        ΠΛΔ ß ΠΛΔ+1

      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

      ΑΝ DΟΝΕ=ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

        ΑΝ Δ<=500 ΤΟΤΕ

          Κ ß 0.5*Δ

        ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Δ<=1500 ΤΟΤΕ

           Κ ß 500*0.5 + (Δ-500)*0.3

        ΑΛΛΙΩΣ

           Κ ß 500*0.5 + 1000*0.3 + (Δ-1500)*0.1

        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

        ΓΡΑΨΕ Κ

        ΣΚ ß ΣΚ+Κ

      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΑΠ=’ΟΧΙ’

  ΓΡΑΨΕ ΠΛΔ

  ΓΡΑΨΕ ΣΚ

  ΓΡΑΨΕ ΠΛ1000

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

———————-

 

ΘΕΜΑ Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΘΕΜΑ_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:     Ι, Ξ, ΠΛ[20], Κ, ΜΑΧ      

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:   Π[20], ΑΠΟΤ, ΑΠ[20,100]

ΑΡΧΗ

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

    ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι]

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

    Ξ ß 1

    ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΤ

    ΟΣΟ ΑΠΟΤ<>’ΤΕΛΟΣ’ ΚΑΙ Ξ<=100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

      ΑΠ[Ι,Ξ] ß ΑΠΟΤ

      Ξ ß Ξ+1

      ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠΟΤ             

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

    ΓΙΑ Κ ΑΠΟ Ξ ΜΕΧΡΙ 100                                                 

      ΑΠ[Ι,Κ] ß ‘Χ’

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

    ΠΛ[Ι] ß 0

    ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100                                          

      ΑΝ ΑΠ[Ι,Ξ]=’Θ’ ΤΟΤΕ

        ΠΛ[Ι] ß ΠΛ[Ι]+1

      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΜΑΧ ß ΠΛ[1]

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20

     ΑΝ  ΠΛ[Ι]>ΜΑΧ  ΤΟΤΕ

        ΜΑΧ ß ΠΛ[Ι]

     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

     ΑΝ  ΠΛ[Ι]=ΜΑΧ  ΤΟΤΕ

        ΓΡΑΨΕ Π[Ι]

     ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΚΑΛΕΣΕ  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ(Π,ΠΛ)

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

      ΓΡΑΨΕ Π[Ι]

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ(Π,ΠΛ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

  ΑΚΕΡΑΙΕΣ:  Ι, Ξ, ΠΛ[20], ΤΕΜΠ1

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: Π[20], ΤΕΜΠ2             

ΑΡΧΗ

  ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20

    ΓΙΑ Ξ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ_ΒΗΜΑ  -1

      ΑΝ ΠΛ[Ξ-1]<ΠΛ[Ξ] ΤΟΤΕ

        ΤΕΜΠ1 ß ΠΛ[Ξ-1]

        ΠΛ[Ξ-1] ß ΠΛ[Ξ]

        ΠΛ[Ξ] ß ΤΕΜΠ1

        ΤΕΜΠ2 ß Π[Ξ-1]

        Π[Ξ-1] ß Π[Ξ]

        Π[Ξ] ß ΤΕΜΠ2

      ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ  ΠΛ[Ξ-1]=ΠΛ[Ξ]  ΤΟΤΕ

         ΑΝ  Π[Ξ-1]>Π[Ξ] ΤΟΤΕ

            ΤΕΜΠ2 ß Π[Ξ-1]

            Π[Ξ-1] ß Π[Ξ]

            Π[Ξ] ß ΤΕΜΠ2

         ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

      ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

——————————–

 

Απαντήσεις θεμάτων Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμ/κό Περιβάλλον Σπ. Οικ. & Πληρ/κής (Ημερήσια) – ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ Α

Α1.1. ΛΑΘΟΣ

2. ΣΩΣΤΟ

3. ΣΩΣΤΟ

4. ΛΑΘΟΣ

5 ΣΩΣΤΟ

Α2.α.Υπολογισμός αθροισμάτων στοιχείων του πίνακα.Εύρεση του μέγιστου ή του ελάχιστου στοιχείου. Ταξινόμηση των στοιχείων του πίνακαΑναζήτηση ενός στοιχείου του πίνακα. Συγχώνευση δύο πινάκων

β. Οι δυναμικές δομές δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά στηρίζονται στην τεχνική της λεγόμενης δυναμικής παραχώρησης μνήμης (dynamic memory allocation). Με άλλα λόγια, οι δομές αυτές δεν έχουν σταθερό μέγεθος, αλλά ο αριθμός των κόμβων τους μεγαλώνει και μικραίνει καθώς στη δομή εισάγονται νέα δεδομένα ή διαγράφονται κάποια δεδομένα αντίστοιχα

A3. Δεν είναι αποδεκτά το 1, το 2 και το 5.

Το 1 δεν είναι αποδεκτό γιατί η λέξη ΑΡΧΗ είναι δεσμευμένη λέξη τηςΓΛΩΣΣΑΣ.

Το 2 δεν είναι αποδεκτό γιατί έναόνομα δεν μπορεί να ξεκινάει με αριθμό.

Το 3δεν είναιαποδεκτό γιατί ένα όνομα δεν μπορεί να περιέχει το χαρακτήρα τηςτελείας.

Α4. ΑΝ x<=1 ΤΟΤΕ

α<–1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

105407235_644118769510636_4000536597167805010_n

106471514_1444245509101048_2250227041614877066_n

105897049_299800517856356_4631369349267388944_n

105704985_1283293931873108_4344280107009497992_n105406043_289641905553412_4986170764743540708_n

 

Επόμενος και τελευταίος «σταθμός» για τους υποψηφίους των ΓΕΛ είναι η ερχόμενη Παρασκευή 26/6, οπότε και διαγωνίζονται σε Χημεία και Οικονομία (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας για τους διαγωνιζόμενους με το παλαιό σύστημα).

Μείνετε στο juniorsclub.gr για την ενημέρωση σας σχετικά με τις ερωτήσεις/θέματα και τις απαντήσεις για κάθε μάθημα των Πανελληνίων εξετάσεων. Καθημερινή ενημέρωση ΕΔΩ 

Διαβάστε επίσης: