Κοινωνία

Πανέμορφο υπόμνημα σχεδίου της Πάτρας σε ημερολόγιο ανώνυμου Βενετού – Δείτε το εδώ

oqfmmsbkel552e1554bb2f0

Το σχέδιο αυτό της Πάτρας προέρχεται από ημερολόγιο ανωνύμου Βενετού (με σχέδια και άλλων ελληνικών πόλεων) που απόκειται στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος Querini Stampalia στη Βενετία και αφορά την εκστρατεία του Βενετού Francesco Morosini στον ελλαδικό χώρο το 1684-1687.

oqfmmsbkel552e1554bb2f0

Το χειρόγραφο έχει συνταχθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ του 10ου/1687 έως και τον 4ο/1689- Το ημερολόγιο έχει περιληφθεί και πραγματεύεται το Βιβλίο «Με την Αρμάδα στο Μοριά 1684-1687» έκδοση Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε.