Κοινωνία

Πάτρα: Ο ΣΚΕΑΝΑ για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

2721766

Ο ΣΚΕΑΝΑ για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας σε ανακοίνωση του αναφέρει τα παρακάτω:

“Σας παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας και σας ενημερώνουμε πως συνεχίζονται οι έλεγχοι από την αρμόδια υπηρεσία.

Επίσης, οι επιχειρήσεις – καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να τηρούν το «Βιβλίο αναφοράς για την εφαρμογή του άρθ. 17 του Ν. 3868/2010».

• Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο. Η θεώρησή του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή.

• Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει ο υπεύθυνος της επιχείρησης κατά την προσέλευσή του στην αδειοδοτούσα αρχή -προκειμένου να θεωρήσει για λογαριασμό της επιχείρησης το βιβλίο-, είναι : φωτοαντίγραφο της άδειας του καταστήματος και μία μηδενική απόδειξη από την ταμειακή μηχανή με το ΑΦΜ της επιχείρησης.

• Η μη τήρηση του βιβλίου αποτελεί παράβαση και επιφέρει κυρώσεις.

• Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου, θα πρέπει να δηλωθεί στην αδειοδοτούσα αρχή.

• Σε περίπτωση ελέγχου από τα ειδικά κλιμάκια το βιβλίο πρέπει να επιδεικνύεται.”

2721767