Κοινωνία

Πάτρα: STOP στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς από τους Συμβολαιογράφους – Τι αποφάσισαν

symvolaiografoi_3

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που συγκλήθηκε στις 30-9-2017 αποφάσισε την αποχή των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια των πλειστηριασμών και των πράξεων μεταβολής τους σε πλειστηριασμούς με ηλεκτρονικά μέσα, μέχρι τις 31-12-2017 με τα εξής ειδικώτερα αιτήματα προς την Πολιτεία και όλους του θεσμικούς φορείς:

1) Την προστασία των συμβολαιογράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως υπαλλήλων επι του πλειστηριασμού από τις επιθέσεις ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων που στρέφονται αδιακρίτως κατά της διενέργειας οποιουδήποτε πλειστηριασμού.

2) Την διενέργεια των πλειστηριασμών σε δικαστική αίθουσα και κατά τη διάρκεια λειτουργίας των δικαστηρίων.

3) Την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μία (1) ημέρα την εβδομάδα και όχι διαζευκτικά Τετάρτη, Πέμπτη ή Παρασκευή, όπως προβλέπεται σήμερα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου της όλης διαδικασίας.

4) Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών να λειτουργεί υπό την εποπτεία, τον έλεγχο και την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

5) Την τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τους συμμετέχοντες -πλειοδότες στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας και η δικαιοπρακτική ικανότητα αυτών.

Προτείνουμε την ανοιχτή, με παρουσία όσων μελών επιθυμούν, κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας προκειμένου να συζητηθούν όλα τα παραπάνω θέματα.

Τέλος είμαστε αλληλέγγυοι στους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας οι οποίοι υπό τις παρούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κινδυνεύουν να απολέσουν την κατοικία τους και καλούμε την Πολιτεία να μεριμνήσει με τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις, πλέον των μέχρι σήμερα προβλεπομένων, για την προστασία αυτών.