Επιστήμη

Πάτρα: Συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών του «Ωρίωνα» με τίτλο «Το Φως του Σύμπαντος»

218698-p03xsw49

Αυτή την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00 συνεχίζεται ο κύκλος ομιλιών του «Ωρίωνα». Η ομιλία της βραδιάς θα έχει τίτλο «Το Φως του Σύμπαντος» και ομιλητή τον Γιώργο Δημόπουλο, φυσικό και μέλος του Ωρίωνα. 

Περίληψη ομιλίας

Γιατί υπάρχει το φως; Γιατί τα σώματα ακτινοβολούν και πότε; Τι κοινό έχει μία λάμπα με έναν αστέρα; Γιατί λάμπουν οι υπερκαινοφανείς; Ερωτήσεις όπως οι παραπάνω θέτουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε ώστε να καταλάβουμε τους φυσικούς μηχανισμούς που δημιουργούν το φως γύρω μας σε όλο του το φάσμα. Από τα σύννεφα αερίων, στους αστέρες και από εκεί στους πίδακες και τις κορώνες των κέντρων των γαλαξιών μία συνεχής προσπάθεια της φύσης να φωτίσει το σκοτεινό και άδειο Σύμπαν. Διαφορετικά είδη ακτινοβολίας θα μας απασχολήσουν όπως η θερμική, η ακτινοβολία πέδης κ.α. και θα προσπαθήσουμε με απλό τρόπο να δούμε το αποτύπωμα καθεμιάς στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, τις διαφορές τους και πως ένας βασικός και θεμελιώδης φυσικός μηχανισμός μπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα σε τι περιβάλλον βρεθεί. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην στήλη events —-> Πάτρα