Εκπαίδευση

Ποιοι μαθητές πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους και την επόμενη σχολική χρονιά;

ekpaideusivivlia

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2020-2021, καλούνται οι Διευθυντές/τριες των Γυμνασίων ΕΑΕ, Λυκείων ΕΑΕ και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), να ενημερώσουν τους μαθητές/τριες που φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο ΕΑΕ, στις Α΄ και Β΄ τάξεις Λυκείου ΕΑΕ, στο Γυμνάσιο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., ότι πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επόμενη σχολική χρονιά.

Γιατί οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου πρέπει να κρατήσουν τα φετινά σχολικά βιβλία και για την επόμενη σχολική χρονιά;

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά του δημοτικού, τα οποία θα ενημερωθούν από τους δασκάλους τους ιδίως από την Α΄ έως την Ε΄τάξη. 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ: 6 σημαντικές οδηγίες για το σχολείο σχετικά με τον COVID 19;

Ήρθε η ώρα για την Α΄τάξη Δημοτικού! Είναι έτοιμο το παίδι σας ; Τι πρέπει να κάνετε;