Εκπαίδευση

Πότε και πώς θα λειτουργήσουν τα ΚΔΒΜ;

κβδμ

H Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις, στη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και την επανέναρξη λειτουργίας των ΚΔΒΜ, σας ενημερώνει ότι η επαναλειτουργία τους ορίστηκε για τις 18 Μαΐου 2020, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.oικ 28237 ΚΥΑ (Β΄ 1699). Εργαστηριακά μαθήματα ή πρακτική άσκηση που τυχόν περιλαμβάνoνται σε υλοποιούμενο πρόγραμμα, δύνανται να ξεκινήσουν από τις 25 Μαΐου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στις επιχειρήσεις στις οποίες τυχόν υλοποιούνται τα εν λόγω προγράμματα

1. Για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια εκπαιδευομένων, εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες, όπως αυτοί περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.

2. Περιορίζεται σε 15 ο αριθμός των παρευρισκόμενων εκπαιδευομένων ανά αίθουσα και επιβάλλεται η τήρηση απόστασης ασφάλειας 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Συστήνεται τα διαλείμματα να πραγματοποιούνται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε τμήμα για την αποφυγή συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού εκπαιδευομένων σε κοινό χώρο.

3. Επισυνάπτονται οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος σε εκπαιδευτική μονάδα.