Υγεία

Πρακτικές Αποϊδρυματοποίησης Ατόμων με Αναπηρία και Ανάπτυξη Πολιτικών Κοινωνικής Φροντίδας

agori-anapiria-juniorsclub

Στις 18 και 19 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, διήμερο Συνέδριο με τίτλο «Πρακτικές Αποϊδρυματοποίησης Ατόμων με Αναπηρία και Ανάπτυξη Πολιτικών Κοινωνικής Φροντίδας» που συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης «Europe Direct» και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ).

Αρχικά, μέσα από αυτό το Δελτίο Τύπου, θεωρούμε θετικό το γεγονός ότι η φιλοσοφία της Ανεξάρτητης Διαβίωσης αρχίζει να λαμβάνει κεντρικό ρόλο σε συνέδρια που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Η Ανεξάρτητη Διαβίωση ήταν, και όπως δείχνουν τα πράγματα είναι, ένα θέμα άγνωστο τόσο στην πολιτεία όσο και στην κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Αυτό το διαπιστώνει ο καθένας πολύ εύκολα αν μπει στην διαδικασία να ψάξει την ελληνική νομοθεσία για το τι ισχύει σήμερα για την Ανεξάρτητη Διαβίωση των ατόμων με αναπηρία. Θα βρει το Τίποτα μεταξύ των νομοθετικών σελίδων! Τα άτομα αυτά, με ιδιωτική πρωτοβουλία και οικονομικούς πόρους (αν διαθέτουν!) πρέπει να βρουν λύσεις προσλαμβάνοντας Προσωπικούς Βοηθούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η οποία είναι και η συνηθέστερη, τα άτομα και οι οικογένειες τους εγκλωβίζονται στη λογική της συνεχούς άτυπης φροντίδας του πρώτου, με τις όποιες άμεσες και έμμεσες συνέπειες προκύπτουν για την κοινωνία, την οικονομία, τον αυτοκαθορισμό του ατόμου με αναπηρία. Η χειρότερη βέβαια περίπτωση είναι η κατάληξη σε ιδρύματα με, ως γνωστόν, άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι οι Προσωπικοί Βοηθοί είναι ο θεμελιώδης λίθος της Ανεξάρτητης Διαβίωσης και απαραίτητο μέσον υποστήριξης για ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία. Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για Ανεξάρτητη Διαβίωση. Πολλοί, ακόμα και εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος, υιοθετούν διττή ερμηνεία για το πώς εκφράζεται πρακτικά αυτή η φιλοσοφία. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου σε μια κατοικία συμβιώνουν 5-6 άτομα με αναπηρία με 2-3 φροντιστές, δεν τους δίνει την ανεξαρτησία ούτε της προσωπικής ζωής ούτε τη δυνατότητα του αυτοκαθορισμού. Αυτές οι στέγες είναι στην πραγματικότητα πιο ήπιες μορφές ιδρυματισμού.

Είμαστε πεπεισμένοι πως το δελτίου τύπου της Ε.Σ.ΑμεΑ “Αγωνίζεται [σσ.: η Ε.Σ.ΑμεΑ] αδιάκοπα εδώ και πολλά χρόνια για ένα Εθνικό Πρόγραμμα Αποϊδρυματοποίησης, με ολοκληρωμένο πλάνο για τη χρηματοδότηση, τις δομές, τον προσωπικό βοηθό, τη διαμονή στην κοινότητα με ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης” εναρμονίζεται πλήρως με το παραπάνω πλαίσιο. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία θέτει σε κίνδυνο την θεμελίωση ενός συστήματος Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Ελλάδα του 2016, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν, ή έστω να ελπίζουν, ότι τα επόμενα χρονια θα μπορούν να ζουν σε συνθήκες ζωής ανάλογες με αυτές που υπάρχουν δεκαετίες τώρα σε άλλες ευρωπαϊκές, και όχι, μόνο χώρες.

Μας προβληματίζει το γεγονός ότι παρόλο που ο i-Living είναι ο μόνος Οργανισμός στην Ελλάδα που εκπροσωπεί αποκλειστικά την ιδέα της Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Ελλάδα, δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε μια τέτοια εκδήλωση.

Ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια με πολύ δουλειά όλων μας υπό την σωστή κατεύθυνση να θέσουμε τις βάσεις για την εφαρμογή Ανεξάρτητης Διαβίωσης και στην Ελλάδα.