Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Πανεπιστημίου Κρήτης- Αιτήσεις έως 22 Ιανουαρίου

programma-juniorsclub
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος -ΚΕΜΕΙΕΔΕ) πρόκειται να υλοποιήσει για το έτος 2016 – 2017 το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ Β’ 378/18-02-2014 και ΦΕΚ Β΄ 3049/11.11.14).
 
Το Πρόγραμμα αυτό σκοπό έχει να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες σύμφωνα με το νόμο Ν. 3848/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013. Το Πρόγραμμα είναι ετήσιας διάρκειας 440 ωρών, οι οποίες κατανέμονται συνολικά σε 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης και θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν 27 Ιανουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν τον Ιούλιο του 2017. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με μικτού τύπου εκπαίδευση που περιλαμβάνει τρεις δια ζώσης συναντήσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο και εξ αποστάσεως μαθήματα.
 
Το Πρόγραμμα θα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού με τίτλο: «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α΄ του Ν. 4186/2013.
 
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα θα γίνει από τις 21 Δεκεμβρίου 2016 έως 22 Ιανουαρίου 2017. Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει νωρίτερα, από την προβλεπόμενη ημερομηνία, την διαδικασία εγγραφής, εφόσον συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις.
 
Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τους αποδέκτες, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.katartisi.org
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε πληροφορία στο email: [email protected] ή στο τηλέφωνο: 28310- 77576
 
Την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος έχει ο Eιδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο/-η είναι 1.660 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις .
 
Πληροφορίες:
 
Ντίνα Πυργιωτάκη, Ράνια Αυγενάκη