Προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στο τμήμα μουσικών σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε μία (1) φορά τη συνημμένη ανακοίνωση προκηρύξεων του Πανεπιστημίου μας στην εφημερίδα σας.

Επίσης, παρακαλούμε η εκτύπωση να γίνει με γραμματοσειρά 7 στιγμάτων και διάστιχο 8,5 στιγμών, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/82452/0020/12-11-2008. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ καθορίζεται

α) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων σε δέκα (10) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο,

β) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων σε επτά (7) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο και

γ) ο χώρος τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνει στο τέλος της ανακοίνωσης, πρόσκλησης, προκήρυξης, δημοπρασίας κ.λ.π. ο τίτλος της δημόσιας υπηρεσίας που εκδίδει τη δημοσίευση σε ένα στίχο και τρία (3) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.

Για την πληρωμή πρέπει να υποβάλετε στο Τμήμα Διδακτικού-Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου μας: 1) αίτηση, 2) δύο φύλλα της εφημερίδας σας με υπογραμμισμένη την προκήρυξη, 3) τιμολόγιο, με την αξία ανά χιλιοστόμετρο, στα στοιχεία του Πανεπιστημίου (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, ΑΦΜ 90042720, Α΄ ΔΟΥ Κερκύρας), σύμφωνα με τη σχετική προσφορά σας, και 4) την εντολή αυτή με τη συνημμένη ανακοίνωση προκηρύξεως.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Ίσως σας ενδιαφέρουν