Εκπαίδευση

Συγχωνεύσεις σχολείων στην Πάτρα: Τι αλλάζει σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

3518415

Αλλαγές στον σχολικό χάρτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πάτρα, φέρνουν οι προτάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Οι προτάσεις αυτές, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, συζητήθηκαν στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πατρέων, η οποία κάνει και την πρόταση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με την πρόταση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, αναβαθμίζονται 11 Νηπιαγωγεία και επτά Δημοτικά Σχολεία της Πάτρας και υποβαθμίζονται ένα Νηπιαγωγείο και ένα Δημοτικό Σχολείο.

Η πρόταση της προβλέπει την αναβάθμιση των παρακάτω Νηπιαγωγείων:

1ο Νηπιαγωγείο Βραχνείκων από 2θέσιο σε 3θέσιο

4ο Νηπιαγωγείο Παραλίας από 1θέσιο σε 2θέσιο

7ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 1θέσιο σε 2θέσιο

75ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 1θέσιο σε 2θέσιο

2ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

12ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

37ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

40ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

52ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

61ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο σε 3θέσιο

 

Δημοτικά Σχολεία

Δημοτικό Σαραβαλίου από 10θέσιο σε 11θέσιο

45ο Δημοτικό Πατρών από 12θέσιο σε 13θέσιο

Δημοτικό Ρίου από 13θέσιο σε 14θέσιο

35ο Δημοτικό Πατρών από 13θέσιο σε 14θέσιο

64ο Δημοτικό Πατρών από 14θέσιο σε 15θέσιο

56ο Δημοτικό Πατρών από 15θέσιο σε 16θέσιο

1ο Ειδικό Δημοτικό Πατρών από 11θέσιο σε 12θέσιο

Με τις παραπάνω προτάσεις συμφωνεί και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πατρών.

Επίσης η πρόταση της  Περιφερειακής Εκπαίδευσης προβλέπει και τον υποβιβασμό των παρακάτω σχολείων:

25ο Νηπιαγωγείο Πατρών από 2θέσιο και 1θέσιο

Δημοτικό Σχολείο Άνω Καστριτσίου από 4θέσιο σε 3θέσιο

Με την πρόταση αυτή διαφωνεί η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Πατρέων.