Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Τι είναι η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»; – Δες πως μπορείς να υποβάλλεις πρόταση για χρηματοδότηση;

eui-banner

Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»
Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή μια νέα γενιά δημιουργικών Ευρωπαίων, ικανών να συνεργάζονται χωρίς να αποτελούν γι΄ αυτούς εμπόδιο οι γλώσσες, τα σύνορα και οι επιστημονικοί τομείς, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις και οι ελλείψεις δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Το τοπίο της εκπαίδευσης αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2017, οι ηγέτες της ΕΕ παρουσίασαν ένα όραμα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Στα Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

«… την ενίσχυση των στρατηγικών συμπράξεων σε όλη την ΕΕ μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας, έως το 2024, είκοσι περίπου «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», δηλ. δικτύων πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε όλη την ΕΕ, που θα επιτρέπουν στους σπουδαστές να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».

Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίνεται η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», την οποία ανέπτυξαν από κοινού ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητικές οργανώσεις, κράτη μέλη και η Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και στοχεύει στο φιλόδοξο όραμα της οικοδόμησης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο;

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες που θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού βήματος, η Επιτροπή δοκιμάζει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι εν λόγω συμμαχίες θα:

  • περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο στην Ευρώπη
  • βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη, από κοινού σχεδιασμένη στρατηγική η οποία θα επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες
  • προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές, τα οποία θα παρέχονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές «πανεπιστημιουπόλεις» όπου ένα ετερόκλητο πλήθος φοιτητών θα μπορεί να εξατομικεύει τα προγράμματα σπουδών και να εφαρμόζει την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών
  • υιοθετούν μια προσέγγιση βασισμένη στις προκλήσεις, σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί και οι εξωτερικοί εταίροι θα μπορούν να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2019 έχουν δημοσιευτεί. Η πρώτη πρόσκληση, μαζί με τη δεύτερη που θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο, θα εξετάσουν διαφορετικά μοντέλα όσον αφορά την ιδέα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τις δυνατότητές της να μετασχηματίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος Erasmus 2021-2027. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ενημερωτικό δελτίο και το δελτίο Τύπου. Λεπτομέρειες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2019 θα βρείτε στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA).