Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Τι γνωρίζετε για τα Καλλιτεχνικά σχολεία στην Ελλάδα; Γυμνάσια και Λύκεια με εικαστικές τέχνες – θέατρο – κινηματογράφο – χορό!

kallitexnikosxoleio0

από την Ελένη Βασιλοπούλου, δημοσιογράφο

Είναι σημαντικό να αποκτάς γνώσεις και εφόδια προκειμένου να καταφέρεις να ξεχωρίσεις και να επιτύχεις ως επαγγελματίας. Αυτό το καταφέρνεις μέσω της εξειδίκευσης και της στοχευμένης γνώσης. 

Τα παιδιά με καλλιτεχνική φλέβα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους. Το ταλέντο από μόνο του δεν επαρκεί και η εκπαίδευση στις εικαστικές τέχνες, στο θέατρο-κινηματογράφο και στο χορό, κάνουν τον μαθητή του γυμνασίου και του λυκείου ολοκληρωμένο και έτοιμο να λάβει την ανώτερη εκπαίδευση μέσω των σχολών των οποίων θα ακολουθήσει για να σπουδάσει. 

Είναι ελάχιστα τα Καλλιτεχνικά σχολεία στην Ελλάδα, αυτό δε σημαίνει όμως ότι η αρχή δεν είναι σπουδαία. Έχουμε ήδη μαθητές που ακολουθούν το πρόγραμμα αυτό και είναι σίγουροι για την επιλογή τους! 

kallitexniko-sxoleio-juniorsclub

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν με το Νόμο 3194/2003, ΦΕΚ 267/τ.Α/ 20- 11-2003 και περιλαμβάνουν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 107922/Γ7/3-10-2003,ΦΕΚ 1497/τ.Β/10-10-2003, τις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου-Κινηματογράφου και γ) Χορού. 

Σκοπός των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η εξοικείωση, η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες καθώς και η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων τους. Οι μαθητές εμβαθύνουν στην κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν: Θεάτρου, Κινηματογράφου, Χορού (Κλασικού και Σύγχρονου) και Καλών Τεχνών.

Το Πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων περιλαμβάνει, εκτός από όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας του Γενικού Γυμνασίου- Λυκείου και μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας των τριών κατευθύνσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν συνταχθεί Προγράμματα Σπουδών  με τις Υπουργικές αποφάσεις 7888/Δ2/ΦΕΚ 166/τ.Β΄/ 1-2-2016 και 7885/Δ2/ΦΕΚ 190/τ.Β΄/ 3-2-2016) για όλα τα μαθήματα των καλλιτεχνικών κατευθύνσεων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Καλλιτεχνικών Σχολείων,  Γυμνασίων και Λυκείων, είναι διευρυμένο και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 106486/Δ2/29-6-2016, διαμορφώνεται  σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. 

Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής (εισαγωγικών εξετάσεων). Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. Κάθε μαθητής μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.  Εάν επιλεγεί σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, θα εγγραφεί στην κατεύθυνση που θα επιλέξει ο ίδιος τελικά. 

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των  μαθητών που δέχεται ένα σχολείο είναι η κτηριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25) μαθητές.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους. Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις κατευθύνσεις  «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία (Γυμνάσιο-Λύκειο) που λειτουργούν κατά το έτος 2016-17  είναι τα εξής:

  1. Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα
  2. Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
  3. Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

Προβλέπονται νέες ιδρύσεις  Καλλιτεχνικών Σχολείων σε όλη τη χώρα στο άμεσο μέλλον.

 Καλλιτεχνικά Λύκεια

Τα Καλλιτεχνικά Σχολεία ιδρύθηκαν με το Νόμο 3194/2003 , ΦΕΚ 267/τ.Α/ 20- 11-2003 και περιλαμβάνουν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 107922/Γ7/3-10-2003,ΦΕΚ 1497/τ.Β/10-10-2003, τις κατευθύνσεις: α)Εικαστικών Τεχνών, β) Θεάτρου-Κινηματογράφου καιγ)Χορού.

Σκοπός των Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η εξοικείωση, η προετοιμασία, η ενθάρρυνση και η υποστήριξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις τέχνες καθώς και η καλλιέργεια και η εκπαίδευση των δεξιοτήτων τους.  Οι μαθητές εμβαθύνουν στην  κατεύθυνση που επιθυμούν να ακολουθήσουν: Θεάτρου, Κινηματογράφου, Χορού (Κλασικού και Σύγχρονου) και Καλών Τεχνών.         

Προβλέπονται νέες ιδρύσεις  Καλλιτεχνικών Σχολείων σε όλη τη χώρα στο άμεσο μέλλον. 

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2017-2018