Προτεινόμενο Τεχνολογία

Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχουν στο 22ο Forum Ανάπτυξης: Τεχνητή Νοημοσύνη-Καινομία: “Ευφυΐα” παντού

72987065_2123699084592271_5026163904523272192_o
Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχουν στο 22ο FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (23-24/11, Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ, https://www.facebook.com/diktyoforumanaptixis/) και οργανώνουν την Ενότητα “Τεχνητή Νοημοσύνη-Καινομία: “Ευφυΐα” παντού” το Σάββατο 23/11, 17:30-19:30, (Αίθουσα 3).
 
Θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα από μέλη των δύο Τμημάτων:
- «Ανοιχτές Δικτυακές Υποδομές για Έξυπνες Πόλεις» Σπύρος Δενάζης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών.
 
- «Συστήματα Αυτοματοποιημένης Συνομιλίας (Chatbots):  Ανάπτυξη και Εφαρμογές» Κυριάκος Σγάρμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 
- «Το Παράδειγμα της Geabit, μίας Ελληνικής Start-up: Η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Internet of Things στην Υπηρεσία της Έξυπνης Γεωργίας του Μέλλοντος» Βαγγέλης Καραθάνος, φοιτητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 
- «Έξυπνη Διαχείριση Κρίσιμων Υποδομών και Περιβάλλοντος» Κωσταντίνος Μπερμπερίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 
- Έξυπνες Εφαρμογές του Internet of Things στην Υγεία, τις Μεταφορές και τη ΒιομηχανίαΣωτήρης Νικολετσέας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
 
Θα ήταν μεγάλη τιμή η παρουσία σας στην εκδήλωση μας.
Καθ. Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Πρόεδρος ΤΜΗΥ&Π
Καθ. Σταύρος Κουμπιάς, Πρόεδρος ΤΜΗ&ΤΥ