Εκπαίδευση

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο “Συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

eap-juniorsclub

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της κοινωνικής και ακαδημαϊκής του δραστηριοποίησης, συμμετέχει, ως επίσημο μέλος, στο «συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον συνασπισμό αυτό μετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών, εταιρείες κοινωνικοί εταίροι, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και φορείς εκπαίδευσης, που λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε τις δράσεις της το περασμένο Δεκέμβριο, συνεδριάζει και με τη συμμετοχή του ΕΑΠ, ως ολομέλεια, για πρώτη φορά στα τέλη της εβδομάδας, στις Βρυξέλλες.

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΕΑΠ έχει ήδη εκπονήσει ώριμο σχέδιο χάραξης εκπαιδευτικής στρατηγικής σε σχέση με τις δεξιότητες, το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί στα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας.

Ακόμη, αυτή την εποχή, το ΕΑΠ ετοιμάζει σχέδιο καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα και με το κείμενο της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021».

Οι στόχοι των δράσεων του ΕΑΠ, αφορούν την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και διάγνωσης αναγκών, προκειμένου να αποκτηθούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και να ενισχυθούν οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για απασχόληση στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, στόχος του ΕΑΠ είναι να ενισχυθούν οι επαγγελματικές δεξιότητες σε θέματα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.