Επιστημονικά Νέα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Ιατρικό, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUthyroid

Panepistimio-Patrwn-Juniorsclub.gr

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUthyroid, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Ενδοκρινολογίας κ. Κώστα Β. Μάρκου.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξάλειψη της ιωδιοπενίας και των ασθενειών που προκαλεί στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Η Ιωδιοανεπάρκεια είναι ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη θυρεοειδικής νόσου. Παρά το ευρέως γνωστό ότι η προκαλεί βρογχοκήλη, το γεγονός ότι οι θυρεοειδικές ορμόνες ρυθμίζουν την ανάπτυξη σημαντικών οργάνων είναι λιγότερο αναγνωρίσιμο. Γι‘αυτό, συνιστάται επαρκής πρόσληψη ιωδίου στις έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, για την βέλτιστη ανάπτυξη του παιδιού.

Ακόμη και ήπια ανεπάρκεια στην πρόσληψη ιωδίου κατά την κύηση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανάπτυξη του εγκεφάλου και ελαττωμένη νοημοσύνη.

Στην πραγματικότητα, η Ιωδιοανεπάρκεια είναι η κύρια σε παγκόσμιο επίπεδο, προβλέψιμη και αντιμετωπίσιμη αιτία εγκεφαλικής βλάβης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι οι κάτοικοι της Ευρώπης επηρεάζονται επιδεινούμενα από τις συνέπειες της.

Το πρόγραμμα EUthyroid είναι η πρώτη πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αναλαμβάνει την πρόκληση της διερεύνησης της πρόσληψης ιωδίου στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό. Θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την λήψη μέτρων σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές, για την εναρμόνιση και τη βελτίωση της πρόσληψης ιωδίου.

Στα πλαίσια του, η εμπειρία 31 εταίρων από 28 χώρες, ειδικών και αναγνωρισμένων στα πεδία της επιδημιολογίας, ενδοκρινολογίας, διατροφολογίας και οικονομίας της Υγείας θα αξιοποιηθεί. Στο εγχείρημα συμμετέχει και το Παγκόσμιο Δίκτυο Ιωδίου (Iodine Global Network-IGN), οργανισμός που ασχολείται με την αντιμετώπιση της Ιωδοανεπάρκειας και περιλαμβάνει 100 περιφερειακούς και εθνικούς συντονιστές και φορείς.

Η αλληλοεπικάλυψη των δομών αυτών θα επιτρέψει την υποστήριξη των κατάλληλων μέτρων με την εφαρμογή τους από τις εθνικές υγειονομικές αρχές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 23 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην των Κύπρος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ρουμανία), που αντιστοιχούν στο 95% του πληθυσμού της Ένωσης, και επιπλέον 5 χώρες από το Παγκόσμιο Δίκτυο Ιωδίου (IGN) δυτικής και κεντρικής Ευρώπης (Ισλανδία, Ισραήλ, FYROM, Νορβηγία και Ελβετία)”.

Στόχοι του EUthyroid

Το δίκτυο θα πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά την πρόσληψη ιωδίου και τις συνέπειες της ιωδοπενίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις έγκυες γυναίκες και στις πιθανές επιπτώσεις της ιωδοπενίας στην νοητική ανάπτυξη του παιδιού.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω των ακόλουθων ενεργειών: Το πρόγραμμα EUthyroid χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο την βελτίωση της διατροφικής πρόσληψης Ιωδίου στην Ευρώπη.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020, σύμφωνο χρηματοδότησης αριθμ. 634453

Συλλογή στοιχείων σχετικά με την πρόσληψη ιωδίου του πληθυσμού

Σύγκριση των εθνικών μέτρων και διατροφικών συνηθειών

Εναρμόνιση και τυποποίηση της συλλογής δεδομένων

Ανάλυση σχέσης κόστος/όφελος των υφιστάμενων προγραμμάτων πρόληψης

Ανάπτυξη των κατάλληλων μέτρων για την βελτιστοποίηση της πρόσληψης ιωδίου

Ανάλυση τριών μελετών πάνω στην επίδραση της πρόσληψης ιωδίου από την μητέρα στο παιδί από τρεις περιοχές με διαφορετική πρόσληψη ιωδίου.