Εκπαίδευση

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανάμεσα στα 200 καλύτερα Τμήματα Μηχανολόγων παγκοσμίως

panepistimio-juniorsclub

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κατατάχθηκε για το 2017 μεταξύ των 200 καλυτέρων Τμημάτων Μηχανολόγων παγκοσμίως. Η κατάταξη αυτή έγινε από τον οργανισμό QS World Ranking/ Top Universities που ασχολείται με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημιακών Τμημάτων σύμφωνα με τα ίδια για όλους κριτήρια.

Η μεθοδολογία της κατάταξης στηρίζεται στην ακαδημαϊκή φήμη του Τμήματος, την αξιολόγηση του τμήματος από την αγορά εργασίας, την αναλογία διδασκόντων / διδασκομένων, το ερευνητικό έργο και την διεθνή του απήχηση καθώς και την προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού και φοιτητών από άλλες χώρες.

Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κατατάχθηκε στην κατηγορία 151-200, δηλαδή στην τέταρτη πενηντάδα παγκοσμίως και κατέχει τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα. Η θέση αυτή επιτεύχθηκε το 2016 και διατηρείται και κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1972, οπότε και δέχθηκε τους πρώτους του φοιτητές, ενώ ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς του ήταν το 1996 όταν μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών.

Το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών παρέχει από τα πλέον ελκυστικά Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Οι φοιτητές του έχουν την μεγαλύτερη βαθμολογική βάση εισαγωγής στην Πολυτεχνική Σχολή και τη δεύτερη μεγαλύτερη συνολικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Επίσης από τους επιτυχόντες ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου 40%, δηλώνει το Τμήμα ως πρώτη του επιλογή.

Η σημερινή του θέση στην Παγκόσμια κατάταξη είναι αποτέλεσμα των σκληρών και επίμονων προσπαθειών του Τμήματος καθ΄όλη τη διάρκεια των 45 χρόνων της ιστορικής του διαδρομής. Η διάκριση του Τμήματος αναβαθμίζει τη θέση των αποφοίτων του στην Ελλάδα και εκτός αυτής, διευκολύνοντας την προσπάθειά τους για επαγγελματική αποκατάσταση και προσφορά στην κοινωνία εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα του Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού.