Εκπαίδευση Προτεινόμενο

Υπουργείο Παιδείας: Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

mathitesdaskala-300x225
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπ. Παιδείας η ημέρα λήξης διδασκαλίας μαθημάτων στα Δημοτικά για το 2016-17 θα είναι η Πέμπτη 15 Ιουνίου. Παρακάτω θα δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο και περισσότερα στοιχεία σχετικά με το θέμα.
 
ΣΤ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-17
 
Για το σχολικό έτος 2016-2017 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει την Πέμπτη 15-6-2017, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ’ τάξης για την εγγραφή τους στα Γυμνάσια.
 
Ζ’ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ Κ ΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Προκειμένου οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων να διευκολυνθούν στην έκδοση των απαραίτητων Βεβαιώσεων Φοίτησης ή Τίτλων Προόδου για την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη και Τίτλων Σπουδών για την εγγραφή των μαθητών στο Γυμνάσιο, σας γνωρίζουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα My School έχουν αναρτηθεί οι Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α΄ έως και Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’. Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι για να εκτυπώσουν τους εν λόγω τίτλους, είναι οι ακόλουθες: Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος προόδου (για Τάξεις Α-Ε)
 
Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος σπουδών (για Τάξη ΣΤ’)