Εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας: Οι 27 νέοι Δήμοι που θα εφαρμόσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή

Preschool_kids_music_class

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίστηκαν 27 νέοι Δήμοι για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020-2021.

Στους συγκεκριμένους Δήμους από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

1

Την απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης.