Εκπαίδευση

Υπουργείο Παιδείας: Πίνακας μοριοδότησης ΠΕ06 Αγγλικής υποψηφίων για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι

ekpaideytikoi

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 3 της αριθ. Φ.821/74513 /Η2/ 8-5-2017 (Β ́ 1742), ανακοινώνονται:

α) αλφαβητικός πίνακας Α κατάταξης υποψηφίων κλάδου ΠΕ06-Αγγλικών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής με παράθεση της μοριοδότησης των τυπικών τους προσόντων, βάσει των αποδεικτικών που προσκόμισαν και έγιναν δεκτά και

β) αλφαβητικός πίνακας Β υποψηφίων κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι, οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 29-5-2020 κα ιώρα 23.59. Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνσηeuroschools@minedu.gov.gr.

Δείτε τους πίνακες ΕΔΩ

 

Διαβάστε σχετικά:

Κεστεκίδειο Ελληνικό Σχολείο Βρυξελλών! Συνέντευξη της Διευθύντριας του Δημοτικού! Πώς διαχειρίζονται τα παιδιά την καραντίνα και τα νέα μέτρα λόγω κορονοϊού;

Πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά σχολεία Λουξεμβούργο Ι και Βρυξέλλες ΙΙΙ