Εκπαίδευση

Ζητούνται Νηπιαγωγοί για στελέχωση του Παιδικού Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας

Kids-sxoleio-paidikos-stathmos

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών για
υποβολή αίτησης απόσπασης για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού
Σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 εγκυκλίου μας «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υποβλήθηκε ικανός αριθμός αιτήσεων για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικού Σταθμού, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

καλεί 

τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60 – Νηπιαγωγών οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το σχολικό έτος 2020-2021, προκειμένου να προσφέρουν υπηρεσία στον Παιδικό Σταθμό που λειτουργεί στο κτίριο αυτού, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από -06-2020 μέχρι -06-2020. 

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης  θα πρέπει:

α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα νηπιαγωγεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί και

β) Να προβούν, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, στον έλεγχο όσον αφορά στα κωλύματα απόσπασης και στα δηλούμενα στοιχεία των εκπαιδευτικών και να διαβιβάσουν, άμεσα, τις υποβληθείσες αιτήσεις  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ (protocol@minedu.gov.gr).

Διαβάστε επίσης:

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα και πότε τελειώνει το Α τρίμηνο της νέας σχολικής χρονιάς 2020-21

Σχολική χρονιά 2020-21: Αυτά είναι τα 58 νηπιαγωγεία που θα διδαχθούν Αγγλικά οι μαθητές

Αυτό είναι το νέο σχολείο 2020-2021: Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Δραστηριότητες στα νηπιαγωγεία!